MENY

Institusjonsbesøk fra NOKUT

UiS hadde nylig institusjonsbesøk fra NOKUT i forbindelse med evalueringen av ingeniørutdanningen.

   

Det var Kunnskapsdepartementet som i fjor høst ga NOKUT i oppdrag å evaluere utdanningene som følger rammeplanen for ingeniørutdanning. Evalueringen er ett av tiltakene i realfagssatsingen ”Et felles løft for realfagene” som daværende statsråd Øystein Djupedal lanserte i  juni 2006.

- Det er de tre-årige bachelorutdanningene i ingeniørfag som skal evalueres og ikke masterfagene, sier førsteamanuensis Helge Bøvik Larsen og prodekan for undervisning, Tore Wiig, som er prosjektledere på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. - Bakgrunnen er et ønske om å se på ressursutnyttelsen og nasjonal arbeidsdeling for å sjekke kvaliteten i utdanningen.

Eneste universitet

UiS er det eneste universitetet som er med i evalueringen. NTNU har bare fem-årige løp og faller derfor utenfor evalueringen.

Forut for NOKUT-besøket var en selvevaluering på UiS som omfattet alle sider av ingeniørutdanningen på fakultets- og instituttnivå. Selvevalueringen var ferdig 31. mai i år.

- Under institusjonsbesøket med NOKUT var det møter med UiS-ledelsen og komiteen som har vært ansvarlig for selvevalueringen i tillegg til studenter og faglærere for bachelorprogrammene  i kjemi, elektro, data, bygg, maskin, petroleum og teknisk realfag, sier Helge Bøvik Larsen.

- Det var innlagt omvisning på campus på blant annet biblioteket, studentbokhandelen og ikke minst på laboratoriene på fakultet, sier Tore Wiig. – I ettertid føler vi at vi hadde et konstruktivt møte med NOKUT.

På grunnlag av selvevalueringen tidligere i år har en sakkyndig ekstern gruppe vurdert de enkelte studieprogrammene . Denne gruppen har deretter sendt delrapporter til NOKUT.

NIFU Step vil i tillegg kontakte bedrifter som har kandidater fra institusjonene for å kartlegge hvordan kandidatene fungerer i bedriftene.

Etter ytterligere separate møter med fakultetsledelsen i Oslo og en felleskonferanse med alle involverte institusjoner, skal NOKÙT sende sin endelige rapport til departementet i løpet av juni 2008.

Rådgiver Fredrik Skår i Utdanningsavdelingen er sekretær i UiS-prosjektet.