MENY

Institut Paul Bocuse på besøk

I to dager gjester representanter fra Institut Paul Bocuse i Lyon Norsk hotellhøgskole ved UiS. Målet med besøket er å finne fram til noen felles forskningstema som skolen, NHS og Gastronomisk Institutt skal samarbeide om.

Samarbeid om forskning stod på agendaen da Norsk hotellhøgskole (NHS) ved UiS fikk besøk fra Lyon. Fra venstre: Førsteamanuensis Kai Victor Hansen fra NHS, konstituert daglig leder vede Gastronomiske Institutt, Tommy Raanti, forsker Camille Schwartz, forskningsdirektør Agnès Giboreau, og programkoordinator for masterprogrammet, Charlotte Pedersen, fra Institut Paul Bocuse i Lyon, og UiS-professor Reidar J. Mykletun fra NHS. (Foto: Asbjørn Jensen).

BESØK FRA LYON: Samarbeid om forskning stod på agendaen da Norsk hotellhøgskole (NHS) ved UiS fikk besøk fra Lyon. Fra venstre: Førsteamanuensis Kai Victor Hansen fra NHS og konstituert daglig leder ved Gastronomiske Institutt, Tommy Raanti. Fra Institut Paul Bocuse i Lyon deltar forsker Camille Schwartz, forskningsdirektør Agnès Giboreau og programkoordinator for masterprogrammet, Charlotte Pedersen. Til høyre er UiS-professor Reidar J. Mykletun fra NHS. (Foto: Asbjørn Jensen).


Tidligere i år inngikk hotell- og restaurantfagskolen Institut Paul Bocuse et samarbeid med NCE Culinology, Gastronomisk Institutt og Norsk hotellhøgskole ved UiS.

Selv om det lenge har vært god kontakt mellom Stavanger og matbyen Lyon, skal det nå samarbeides tettere om utdanning, utveksling og utvikling innen matfag og gastronomi. Masterstudenter fra Institut Paul Bocuse har blant annet hatt studieopphold ved hoteller og restauranter i Stavangerregionen.

Samarbeid om forskningstema
Under besøket ved Norsk hotellhøgskole skal videre forskningssamarbeid drøftes. På seminaret deltar forskningsdirektør Agnès Giboreau fra Institut Paul Bocuse, og med seg har hun forsker Camille Schwartz og programkoordinator for masterprogrammet, Charlotte Pedersen.

Fra Norsk hotellhøgskole deltar førsteamanuensis Kai Victor Hansen og professor Reidar J. Mykletun. Konstituert daglig leder ved Gastronomisk Institutt, Tommy Raanti, deltar også.

Vil forske på mat i restauranter
Mat i restauranter er det samlende temaet for seminaret, og de tre institusjonene har tidligere kommet fram til at det er flere mulige forskningsområder som de kan gå sammen om.

Blant annet skal partene diskutere mulige forskningsprosjekter knyttet til matopplevelser, nye trender innen måltidsutvalg og bedre utnytting av råvarer slik at mindre mat blir kastet. Også kundeatferd og hvilke forbedringer som kan gjøres i restauranter for å gjøre kundene fornøyde er tema som blir diskutert.

Norsk hotellhøgskole håper å få i gang konkrete forskningsprosjekter innenfor noen av disse temaene i tett samarbeid med Institut Paul Bocuse og Gastronomisk Institutt. Målet er at forskningstemaene også kan føre fram til engasjement av noen stipendiater.

Tekst: Øyvind Sirevaag