MENY

Internasjonal dag

Den 18. oktober, og for syvende år på rad, arrangeres Internasjonal Dag på Universitetet i Stavanger! Campus forvandles til en pulserende internasjonal arena hvor over 1000 studenter, ansatte og representanter fra partnerinstitusjoner deltar.

Tirsdag, kl. 12:00-14:00, Foajé i Arne Rettedals hus.

Et overordnet mål med arrangementet er å rette fokus på UiS som en internasjonal campus og en internasjonal institusjon.

Internasjonal Dag arrangeres i sammenheng med «Staff Exchange Week 2011», og vil derfor involvere besøkende fra UIS sine partnerinstitusjoner i utlandet. Internasjonal Dag er universitetets viktigste arrangement for å rette søkelyset på den stadig ekspanderende internasjonaliseringen som finner sted ved UiS.

«Internasjonalisering hjemme», eller «Internationalisation @ home», er et vidt begrep og handler blant annet om hvordan studenter opplever studenthverdagen ved universitetet. Internasjonalisering, Erasmus-stipend, EU, Bologna-prosessen, inn- og utreisende studenter er begreper som er en del av hverdagen på en internasjonal campus, og som står sentralt på Internasjonal Dag 2011.

Sosialt samvær, underholdning og god mat hører også med. Våre internasjonale studenter, samt representanter fra partnerinstitusjoner i utlandet, synliggjør sine utdanningsinstitusjoner og sine respektive hjemland. Universitetet i Stavanger har i dag over 600 utenlandske studenter fra 70 ulike land.

Under Internasjonal Dag 2011 vil det bli rettet et eksplisitt fokus på mulighetene studentene har for å reise på utveksling. UiS samarbeider med høgskoler og universiteter over hele verden, og tidligere utreisende studenter vil presentere noen av disse. I tillegg vil universitetets internasjonale koordinatorer være tilstede for å bistå studenter som ønsker å berike sitt utdanningsløp med et utenlandsopphold.