MENY

Internasjonal dag på UiS tirsdag 20. oktober

Tirsdag 20. oktober arrangeres Internasjonal dag på Universitetet i Stavanger. Nærmere 1000 studenter og ansatte skal feire UiS som en internasjonal campus og en internasjonal institusjon.

Universitetet i Stavanger har i dag over 500 utenlandske studenter, som representerer over 60 nasjoner. Sosialt samvær, underholdning og god mat hører med når de internasjonale studentene skal synliggjøre sin kultur og sine respektive hjemland.

«Internasjonalisering hjemme», eller «Internationalisation @ home», er et vidt begrep og handler blant annet om hvordan studenter opplever sin studenthverdag ved universitetet. Felles for de norske og de internasjonale studentene er at de er en del av en internasjonal campus.

Svarer på spørsmål
Internasjonalisering, Erasmus-stipend, EU, Bologna-prosessen, inn- og reisende studenter er begreper som er en del av hverdagen på en internasjonal campus, og som står sentralt på Internasjonal dag 2009.

En annen viktig del av programmet på Internasjonal dag er å synliggjøre hvilke muligheter studentene har for å reise ut. Universitetet i Stavanger samarbeider med høgskoler og universiteter over hele verden, og studentene har mulighet til å snakke med studenter som allerede har vært ute.

I tillegg er de internasjonale koordinatorene ved de ulike fakultetene til stede for å besvare spørsmål ifra studenter som ønsker å berike sitt utdanningsløp med et utenlandsopphold.

Flere til utlandet
I løpet av studieåret 2009-2010 reiser i underkant av 200 UiS-studenter ut på studieopphold i utlandet. Det tallet ønsker UiS skal vokse i årene som kommer.

Internasjonal dag markeres tirsdag 20. oktober mellom kl 12.00 og 14.00 i Arne Rettedals hus. Det er femte år på rad at ansatte, norske og internasjonale studenter feirer sammen på denne måten.