MENY

Internasjonal dramapris til Aud Berggraf Sæbø

Førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø ved Universitetet i Stavanger er tildelt den internasjonale prisen ”Grozdanin kikot” for 2010.

”The International Prize for the Contribution to the Development of Drama Education GROZDANIN KIKOT” er en ærespris som utdeles til personer som har bidratt til utviklingen av drama i utdanning på nasjonalt- og internasjonalt nivå.

Prisen deles ut av en internasjonal komité på vegne av Center for Drama in Education (CDO), Bosnia og Hertzegovinia og Mostar Ungdomsteater.

I juryens begrunnelse star det at Aud Berggraf Sæbø får prisen”for her long lasting of work on the development of drama as a field, subject and learning area in schools and universities, not only in Norway but also in the world, as well as for her significant contribution to the development and respect of IDEA (International Drama in Education Association) as an international network and association”.

Prisen ble overrakt ved en høytidelig seremoni i Sarajevo War Theatre onsdag 27. april av Sead Djulic, leder av den internasjonale juryen og CDO og direktør for Mostar Ungdomsteater. Prisen består av en kunstradering og et diplombilde laget av kunstneren Jusuf Niksic.

Sæbø og hennes kolleger i dramamiljøet ved UiS ble i 2008 tildelt Stavanger Forums Formidlingspris for sitt utadrettede formidlingsarbeid for barn og unge.