MENY

Internasjonal forskerkonferanse til Læringsmiljøsenteret

Den internasjonale forskerkonferansen Workshop on Aggression arrangeres for første gang i Norge i november i år. Da er det Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger som er vertskap.

Foto: iStock Foto: iStock

Det er 24. gang den internasjonale konferansen Wokshop on Aggression skal arrangeres, og det skal skje i regi av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Datoene er satt til 7. og 8. november i år.

– Dette gleder vi oss til. Det er en konferanse med lange røtter og som samler forskere fra hele Europa, sier Hildegunn Fandrem, professor ved Læringsmiljøsenteret og prosjektleder for årets konferanse.

Tidligere er konferansen arrangert rundt omkring i andre europeiske land, blant annet i Tyskland, Østerrike, Kypros og Romania.

– At Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger ble valgt som arrangør i år synes vi er kjekt, og det er spennende å jobbe for et godt faglig program til konferansen, forteller hun.

Inkludering og segregering er hovedtema

Tema for årets konferanse er «Internasjonale perspektiver på mobbing, segregering og inkludering».

– Etter 40 år med forskning på mobbing vet vi mye om mekanismer, risikofaktorer og konsekvenser. Der er imidlertid fremdeles behov for forskning som kanskje spesielt ser på hvordan skoler bruker denne kunnskapen i sitt arbeid for å forebygge og stoppe mobbing.

Segregering refererer både til strukturelle og sosiale dimensjoner – hvilken praksis har skoler og hvordan begrunnes disse? Både mobbing og segregering kan sees på som motsetninger til inkludering.

– Når det gjelder inkludering ønsker vi velkommen også bredere studier angående indikatorer for inkludering – hva er det som gjør at elever føler de hører til i et klassefellesskap. Hvordan kan vi utvikle holdninger og tilnærminger som verdsetter og fremmer forskjellighet, sier Fandrem videre.

Dyktige foredragsholdere

Allerede nå er de tre hovedinnleggene bestemt, og de tre foredragsholderne kommer tilreisende fra USA, Tyrkia og Irland. De tre skal komme med sine perspektiver på konferansens hovedtema:

Sandra Graham er professor ved University of California i USA og skal snakke om konsekvensene av etnisk segregering i skolen, som relaterer seg til diskusjonen vi har i Norge om innføringsklasser.

Fra Tyrkia og Ege University kommer Aysun Doğan. Hun skal holde et foredrag om hvordan man fremmer inkludering og forebygger mobbing i tyrkiske skoler.

James O’Higgins Norman er UNESCO Chair på temaet mobbing og kommer for anledningen tilreisende fra Irland og Dublin City University for å snakke om hvordan mobbing er en mekanisme for ekskludering.

– Vi ser frem til å høre disse dyktige forskernes perspektiver på årets hovedtema. De er internasjonalt anerkjente forskere og dyktige foredragsholdere, sier hun.

Tekst: Ina Midttveit

Les mer om konferansen:

www.læringsmiljøsenteret.no/wa2019