MENY

Internasjonal forskerpris til Ragnar Thygesen

Professor Ragnar Thygesen er tildelt World Scientist Forum International Award Eminent Scientist of the Year 2009, og har også fått tittelen Millenium Golden International Award Winner i konkurranse med 9 andre forskere fra hele verden. Thygesen har fått prisen innen området Learning Disabilities, og tildelingen er basert på hans forskning innen spesialpedagogikk.

World Scientist Forum International Award blir delt ut hvert år av IRPC (International Research Promotion Council). Thygesen ble nominert på grunnlag av artikkelen Students with Learning Disabilities: An Update on Norwegian Educational Policy and Practice, men prisen er tildelt på grunnlag av hans generelle arbeid innenfor feltet.

– Det er spesielt forskningen innen lese- og skrivevansker som IPRC mener har relevans også i utviklingsland. Men også forskningen innen sosio-emosjonelle vansker og spesialpedagogikk generelt, sier Thygesen.

Ragnar Thygesen er professor, og har sin doktergrad fra NTNU, og har de siste årene jobbet som nestleder ved Lesesenteret. Som nestleder var han bl.a. ansvarlig for forskningsaktivitetene ved senteret. Han hadde også ansvar for forskerskolen ved det humanistiske fakkultetet ved UiS. Thygesen var nestleder ved Lesesenteret fram til høsten 2009, da han flyttet hjem til sitt kjære sørland. Nå er han ansatt ved Universitetet i Agder og som professor II ved Universitetet I Stavanger.

– At en internasjonal organisasjon vurderer mitt arbeid som så bra at de vil gi meg en slik pris ser jeg på som en stor ære. Og at jeg i tillegg tildeles gullmedalje er jo fantastisk. Jeg må si jeg ble overrasket, sier Thygesen.

IRPC er en frivillig og veldedig organisasjon som ble stiftet av personer innen helse- og forskningsmiljøer i 1993. Organisasjonen har som formål å forbedre vitenskapelige og sosio-økonomiske forhold i utviklingsland gjennom å fokusere på relevant forskning fra forskere over hele verden. Organisasjonen ønsker å motivere forskere til å se over grensene for å søke løsninger på genuine problemer for folk i utviklingslandene.  IRPC Europe er basert i Sverige, og organisasjonen har avdelinger i Amerika, Asia, Australia og Afrika. 

Prisen deles ut under en tilstelning på veteranskipet MS Sandnes fredag 14. mai kl. 16.00