MENY

Internasjonal pris til Alejandro Escalona

Førsteamanuensis Alejandro Escalona, Institutt for petroleumsteknologi, er tildelt J. C. ”Cam” Sproule Memorial Award av American Association of Petroleum Geologists (AAPG).

Prisen går til beste paper i 2006 for fagpersoner under 35 år i kategorien petroleumsgeologi. Tildelingen av prisen finner sted under det årlige møtet til AAPG i San Antonio, Texas i april 2008.

Alejandro Escalona, som kommer fra Venezuela, er utdannet ved University of Texas Austin. Han fikk prisen for artikkelen ”Petrophysical and seismic properties of lower Eocone clastic rocks in the central Macacaibo (Venezuela) Basin”.

- Dette er en pris som innebærer faglig anerkjennelse og oppmuntring og som blir lagt merke til internasjonalt, sier Escalona.

Alejandro Escalona kom til Institutt for petroleumsteknologi i januar i år og er sentral i arbeidet med etablere et studietilbud i petroleumsgeologi eller ”Petroleum Geoscience Engineering”, som navnet på studiet vil bli.

- UiS har i dag ikke et eget tilbud i geologi, og vi ønsker nå å opprette et slikt studium i geologi med oppstart høsten 2008, sier Escalona. – Det er meningen å etablere et tilbud både på bachelor- og masternivå. På masternivå vil det i første omgang bli en spesialisering på det internasjonale studiet i Petroleum Engineering.

Geoscience-studiet er sikret ekstern finansiering fra Statoil og Center for Oil Recovery (COREC).

Tekst: Egil Rugland