MENY

Internasjonale kjemimøter i Stavanger

Det nordiske presidentmøtet for de nordiske lands kjemiorganisasjoner i EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences) arrangeres på UiS 27.-28. april. Stavanger er også overlatt avviklingen av generalforsamlingen i EuCheMS 8.-10. oktober 2008 med deltakere fra 37 land og 50 kjemiske organisasjoner.

Det er førsteamanuensis Tor Hemmingen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, som er president i Norsk Kjemisk Selskap og dermed har hovedansvaret for arrangementene sammen med kjemimiljøet i Stavanger inkludert UiS.

- Hensikten med det nordiske presidentmøtet er å diskutere nordisk samarbeid og strategier i EU-sammenheng, sier Tor Hemmingsen.

Under møtet vil det bli tatt opp et felles nordisk prosjekt for digitalisering av kjemitidsskriftet ”Acta Chemica Scandinavia”. Rekruttering til fagområde kjemi, felles nordiske utvekslingsprogrammer og nordiske fellesarrangementer står også på dagsordenen.

- Generalforsamlingen i EuCheMS er et årlig møte for hele Europa og har som hovedformål å diskutere fremtidige strategier for kjemi i en europeisk sammenheng, sier Hemmingsen. - I forbindelse med generalforsamlingen i 2008 har vi fått kr 50.000,- i støtte fra Stavanger kommune og store deler av kjemimiljøet på UiS vil bli involvert i arrangementet.

EuCheMS er nå godkjent som partner med Cefic (the European Chemical Industry Council) som er et EU-organ i Brüssel.

- Dette er arrangementer som vil sette kjemimiljøet i Stavanger-regionen og på UiS på det internasjonale kjemikartet, sier Tor Hemmingsen. - Stavanger har en aktiv og stor faggruppe i kjemi i norsk sammenheng med 200 av 2000 medlemmer i Norsk Kjemisk Selskap. Vi har spesielt sterke fagmiljøer innen biologisk kjemi og petroleum. Medlemsmassen i Stavanger i er sterkt representert i ingeniørrettet og anvendt kjemi i landsammenheng.

- For kjemimiljøet på UiS er dette en anledning til å knytte internasjonale kontakter og få muligheten til å bli involvert i europeiske programmer, og fagpersoner fra UiS kan bli representert i europeiske faggrupper og divisjoner.

- Vi får også innblikk i hva som rører seg faglig i Europa. UiS vil i nær fremtid søke om å få en europeisk bachelor som den første i Norge. Vi tror at sjansen til å oppnå det er god. Vårt eksisterende kjemistudium er temmelig likt Eurobacheloren.

Tor Hemmingsen har vært president i Norsk Kjemisk Selskap siden mars 2006, og sitter i hovedstyret for EuCheMS i perioden 2005 – 2008.