MENY

Internasjonale studiesøkere

Universitetet i Stavanger fikk mye omtale for sin popularitet blant utenlandske studiesøkere før helgen. Det er imidlertid feil, som flere medier skrev, at vi har flere utenlandske enn norske søkere.

UiS har i år behandlet 4930 søknader til de internasjonale studieprogrammene. Til sammenligning er søkingen til de norske studiene som følger:

7401 primærsøkere
Antall primærsøkere til grunnstudier gjennom det nasjonale, samordna opptaket (SO) var 4264. I tillegg kommer 3137 primærsøkere til norske studier gjennom Lokalt opptak (toårige masterprogrammer, videreutdanninger m.m.). Dermed hadde UiS i år 7401 primærsøkere totalt sett.

15 540 norske søkere
I tillegg er det mange som har søkt UiS gjennom Samordna opptak uten å regnes som primærsøkere. Totalt antall søkere gjennom SO er 12.403. Totalt antall norske søkere, samordna og lokalt, blir da 15.540.

Nesten 36 000 søknader
For øvrig var det totalt 24.755 søknader til UiS gjennom SO i år og totalt 6216 til de norske studiene i lokalt opptak. Totale søknader til UiS alle tre opptak (SO, lokalt og internasjonalt) var 35.901.

Nærmere 25.000 av disse er behandlet av det nasjonale, samordna opptaket i Oslo, resten er saksbehandlet ved UiS (Lokalt opptak).