MENY

Internasjonalt kjemimiljø møtes i Stavanger

60 deltakere fra 37 land kommer til Stavanger til den fjerde generalforsamlingen i EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences). Arrangør er Norsk Kjemisk Selskap, der førsteamanuensis Tor Hemmingsen ved UiS er president.

Generalforsamlingen finner sted på Clarion Hotell Stavanger 8. - 10. oktober.

- Slike arrangementer er viktige for å sette kjemimiljøet ved UiS og i Stavanger-regionen på det internasjonale kjemikartet, sier Tor Hemmingsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap.

- Stavanger har en aktiv og stor faggruppe i kjemi i norsk sammenheng med 200 av 2000 medlemmer i Norsk Kjemisk Selskap. Vi har spesielt sterke fagmiljøer innen biologisk kjemi og petroleum. Medlemsmassen i Stavanger er sterkt representert i ingeniørrettet og anvendt kjemi i landsammenheng, sier Hemmingsen, som har hovedansvaret for arrangementene sammen med kjemimiljøet i Stavanger inkludert UiS.

Regional støtte

- Stavanger kommune og en rekke industribedrifter i hele Norge har gitt økonomisk støtte til arrangementet, og iherdig dugnadsinnsats fra kjemikere ved UiS har bidratt til at arrangementet kan gjennomføres.

Generalforsamlingen i EuCheMS er et årlig møte for hele Europa og har som hovedformål å diskutere fremtidige strategier for kjemi i en europeisk sammenheng. Det er blant annet foredrag om levedyktig kjemi i tillegg til orientering om det internasjonale kjemiåret i 2011. Andre temaer som blir belyst er verdens fremtidige kjemibehov og kjemiens fremtid.

UiS-professor Tor Austad ved Institutt for petroleumsteknologi holder innlegg om hvordan vi kan få mer olje ut av reservoarene.

Internasjonale kontakter

- For kjemimiljøet på UiS er dette en anledning til å knytte internasjonale kontakter og få muligheten til å bli involvert i europeiske programmer, og fagpersoner fra UiS kan bli representert i europeiske faggrupper og divisjoner, fremholder Tor Hemmingsen.

- Vi får også innblikk i hva som rører seg faglig i Europa. UiS vil i nær fremtid søke om å få kjemistudiet godkjent som et europeisk bachelorstudium som det første i Norge. Vi tror at sjansen til å oppnå dette er god. Vårt eksisterende kjemistudium er temmelig likt det som kreves for en Eurobachelor-grad. Miljø og energi er et sentralt temaområde for EuCheMS, og vil passe satsingene i Stavanger-regionen godt, sier Tor Hemmingsen.

EuCheMS er nå godkjent som partner med Cefic (European Chemical Industry Council) som er et EU-organ i Brüssel. EuCheMS har sitt utspring fra FECS (Federation of the Chemical Societies and Professional Institutions) som ble stiftet i 1970, og ble erstattet av EuCheMS i 2005. Ved å gå inn i databasen på EuCheMS hjemmeside kan en finne 665 europeiske kjemikere med deres spesialområder. Det totale tallet for kjemikere i Europa er imidlertid langt høyere og anslått til 150 000.

Tor Hemmingsen har vært president i Norsk Kjemisk Selskap siden 2006 og sitter i hovedstyret for EuCheMS i perioden 2005 – 2010.

Generalforsamlingen i EuCheMS har tidligere vært holdt i Nicosia, Moskva og Frankfurt.