MENY

Internasjonalt perspektiv på ungdomsarbeid

De to siste ukene har 36 studenter fra Norge, Wales, Litauen og Estland lært om ungdomsarbeid i de ulike landene. Forelesninger, studentpresentasjoner, animasjonsfilm og utflukter til både pøbelskipet og Preikestolen er noe av programmet på UiS.

 Studentene er her på et intensivt to-ukers Erasmusprogram som har tittelen «Multi disciplinary prespective on working with young people in Europe», og de studerer barnevernspedagogikk, ungdomsarbeid eller sosialfag.

- Vi har lært masse. Vi har jobbet i team, lært ulike leker som vi kan bruke når vi jobber med ungdom og vi har blitt kjent med hverandres kulturer, sier Gareth Richards fra Wales, som blant annet reflekterer over at ungdomsarbeidere i Wales driver med veldig mye papirarbeid sammenlignet med de andre landene. Richard studerer ungdomsarbeid, og mener at fattigdom er den største utfordringen for ungdom i Wales.

- Det er også mange ungdommer som verken har jobb eller går på skole. Dermed dukker det opp problemer med narkotika, alkohol og røyk, sier han videre.

Naturopplevelse
- Også i Estland er alkohol et stort ungdomsproblem. Jenter og gutter ned i ti – elleve årsalder begynner å drikke. Og de drikker ikke øl eller cider, men vodka forteller Are Tallmeister. Han studerer til å bli ungdomsarbeider, og selv om arbeidsledigheten er høy i Estland tror han at det vil være mulig å få jobb når han er ferdig. Han syns oppholdet ved UiS har vært spennende og lærerikt, blant annet Og en tur til Preikestolen gjorde også sterkt inntrykk.

- Det var dårlig vær, men det spilte ingen rolle for meg. Det var kanskje min eneste sjanse til å se Preikestolen, så jeg måtte være med. Det er den største naturopplevelsen jeg har hatt i mitt liv, sier Tallmeister.

Animasjonsfilm
Ieva Stogeviciute er fra Litauen og skal bli sosialarbeider. Men høy arbeidsledighet gjør at det er høyst usikkert om hun får selg jobb etter endt utdannelse.

- Det er et stort problem at ungdom i Litauen ikke blir værende i landet, veldig mange flytter ut, forteller hun. Hun forteller også om gode ungdomstilbud i Vilnius og de større byene, men at ungdom i mer rurale strøk mangler fritidstilbud.

Hele uka har studentene, i grupper på fire og fem, jobbet med å lage en animasjonsfilm. «Stop motion animation film» er en metode man kan bruke når man jobber med ungdom.

- Det er veldig tidkrevende, men den kan blant annet brukes når man jobber med barn og ungdom som har problemer med å uttrykke følelser, sier UiS-student Linn Bjerkedok, son studerer til å bli barnevernspedagog.
Torsdag er det filmpremiere, med champagne og prisutdeling.

Teori og metode
I tillegg til de 36 studentene har ni lærere vært med i Erasmusprogrammet. To lærere fra hvert av landene som gjestet UiS, og tre herfra.

Alle studentgruppene har presentert ungdomssituasjonen i sitt land, snakket litt om sin kultur og sitt eget land. Lærerne har ansvar for hver sine forelesninger om teori og metode i ungdomsarbeid. I tillegg har studentene hatt ansvar for hver sin kveld, med mat og underholdning, sier Grethe Marit Delås, en av de ansvarlige for programmet ved Institutt for sosialfag ved UiS