MENY

Internasjonalt styreverv for Kåre B.Jørgensen

Førsteamanuensis Kåre B. Jørgensen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, er valgt til styremedlem i ”International Society for Polycyclic Aromatic Compunds” (ISPAC) for 2008-2011.

- ISPAC har i hovedsak medlemmer fra Europa og Nord-Amerika og omfatter alle typer forskning på polysykliske aromatiske forbindelser, sier Kåre B. Jørgensen. – Dette er tjærestoffer som finnes i kull og olje og som også dannes ved ufullstendig forbrenning. I levende organismer omdannes de ofte til kreftfremkallende stoffer som blant annet kan reagere med DNA. Disse stoffene finnes blant anneti tobakksrøyk.

- På IRIS-Akvamiljø skjer det forskning på effekten av disse stoffene på livet i havet i forbindelse med oljeutvinning. På UiS lager vi disse forbindelsene som referansematerialer eller rene stoffer som andre kan bruke i sine miljøanalyser. I resten av verden foregår det også omfattende forskning på disse forbindelsene i menneskelig sammenheng med menneskelig eksponering og helseeffekter, luftforurensning og i mat (særlig grillmat), sier Kåre B. Jørgensen.