MENY

Internasjonalt UiS-seminar om SAMRISK

De to nye professor II-erne i risikoanalyse, Ortwin Renn, Universitetet i Stuttgart, og M. Jones-Lee, Universitetet i Newcastle, ble i dag introdusert på UiS under seminaret ”Prinsipper og metoder for å bestemme riktig investeringsnivå innen samfunnssikkerhet”.

Seminaret som ble avviklet i Kjell Arholms hus, går inn i Norges forskningsråds program ”Samfunnssikkerhet og risiko” (SAMRISK). UiS-prosjektet fokuserer på grunnleggende prinsipper for sikkerhetsplanlegging og hva som er det rette nivået for beredskap.

- Samfunnet mangler i dag grunnleggende prinsipper for å finne frem til "riktig" investeringsnivå når det gjelder samfunnssikkerhet, sier prosjektansvarlig professor Terje Aven, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.

- Dagens investeringsnivå, enten det gjelder forebyggende aktiviteter eller beredskap, er ofte historisk begrunnet. Behovet for prioritering er skrikende, men det må ligge grunnleggende prinsipper i bunn, understreker Aven.

- Anvendelsesområdene er mange, for eksempel terrorberedskap, rasfare, flomberedskap og oljevern, fortsetter han.

I prosjektet samarbeider risikoanalytikere, økonomer og sosiologer. Aven har stor tro på at prosjektet vil gi økt innsikt og nyttige prinsipper for arbeidet med samfunnssikkerhet.

- Dette er noe nytt for oss er en spennende utfordring fordi vi kommer til et miljø som har en annen tilnæring enn det vi har innen samfunnssikkerhet og risiko. Men det er nettopp på den bakgrunn at det utvilsomt bli et fruktbart samarbeid som vil berike begge miljøene, sier professor Michael Jones-Lee.

I tillegg til professorene Ortwin Renn, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, og Michael Jones-Lee, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, deltok også professorene S. Chilton, H. Metcalf og Seth Guikema.

SAMRISK-prosjektet har som formål å øke kunnskap om trusler, farer og sårbarhet, om hvordan uønskede hendelser kan forebygges og krisehåndtering styrkes, samtidig som grunnleggende menneskerettigheter og personvern ivaretas. SAMRISK favner vidt og kan omfatte temaer rundt naturkatastrofer, større ulykker, sammenbrudd i viktig infrastruktur, pandemier - og organisert kriminalitet, sabotasje og terrorhandlinger med både nasjonalt og internasjonalt perspektiv.