MENY

Intimt eksperiment

Hva har orgasme og søndagsmiddag til felles? Begge hendelsene er et uttrykk for intimitet og nære relasjoner, og de er tema for boka "Sammen om det? Kunstnere og forskere undersøker intimitet".

«Hold blyanten klar i venstre eller høyre hånd, og bruk den andre hånden til å masturbere med.» NTNU-kunstner Karianne
Ommundsen ba seks personer om å tegne sin egen orgasme. Resultatet ble en kunstutstilling av en serie sirlige blyanttegnede kruseduller som dokumenterer orgasmens krampaktige rykninger gjennom hånden.

– Orgasmetegningene prøver ikke å være vitenskap, men de leker med vitenskapens metode og estetikk, framholder Ommundsen, som også har reflektert rundt sitt eget kunstverk i en artikkel hvor hun stiller spørsmål ved den viten-skapeliggjøringen av seksualitet som har skjedd opp gjennom historien.

I ett år har kunstnere fra NTNU og kjønnsforskere fra Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Oslo (UiO) sammen utforsket temaet intimitet. Det ble det både kunstutstilling og bok av.

– Kunsten og forskningen har et felles samfunnsoppdrag: å være et potensielt autonomt felt. Vi skal stille kritiske spørsmål. Denne gangen er gjenstanden intimitet og nære relasjoner, sier kjønnsforsker Wenche Mühleisen, professor ved UiS.

Hun leder det ettårige formidlingsprosjektet om intimitet som har sitt utspring i moderprosjektet Being together: Remaking
public intimacies
.

Nye format
Ifølge Mühleisen har det i løpet av de siste tretti–førti årene skjedd en revolusjon i hvilke tema som har sin plass i offentligheten.

– Tema som tidligere var ansett for å tilhøre privatsfæren, som seksualitet, incest og vold mot kvinner og barn, er nå blitt en del av offentligheten. Dette kalles gjerne demokratisering, intimisering og seksualisering av offentligheten, sier Mühleisen.

Hun trekker fram reality-sjangeren og blandingen av det dokumentariske og det skjønnlitterære i litteraturen som et eksempel på nyordningen som skjer både i kunstfeltet og i det offentlige rom. Denne nyordningen kan forklare hvorfor
forskere har vært med på å lage en utstilling og kunstnerne har deltatt i vitenskapelig artikkelskriving: Sammen søker de å skape nye format å formidle i.

Søndagsmiddag som familienorm
At dette prosjektet er tverrfaglig og tverrmedialt og utfordrer de vitenskapelige sjangrene, er det akademiske essayet «Søndagsmiddag» i den den ferske boka Sammen om det? et eksempel på. Her har forskerne Ingvil Hellstrand (UiS) og Lin Prøitz (UiO) reflektert sammen med kunstner Marit Pleym (NTNU).

Ifølge forfatterne er søndagsmiddagen en institusjon og et ritual som forteller hvordan man vil bli forstått som familie. Med sine egne erfaringer fra 70-tallet viser forfatterne hvordan middagen endrer karakter etter hvordan familiestrukturene forandrer seg i det norske samfunnet.

Artikkelen beskriver også hvordan staten og den offentlige debatten bidrar til å påvirke oppfatninger om hva en familie er. Dette blir også synlig i kunstutstillingen, hvor trioen har lagt ut mønster av et DNA-molekyl gjennom alle galleriets rom, som kommentar til biologiens rolle i debatten.

– Vi setter faglig ære på spill
– Det vi stiller ut, er ikke nødvendigvis «vellykkede» verk. Verkene er laget av kunstnere og forskere sammen og kan ses på som et verk i tilblivelse. Boka inneholder ulike sjangre, og mange av dem følger heller ikke normen for en vitenskapelig artikkel, sier Mühleisen.

Samarbeidsprosjektet utfordrer både den vitenskapelige sjangeren og forestillinger om hvordan et kunstverk blir til, og med det utvikles kanskje også en ny tilnærming til begge felt.

– Dette er et eksperiment der prosessen er viktigere enn resultatet. Det får konsekvenser for oss. Vi setter den faglige æren vår på spill. Når kunstneren begynner å forske og forskeren trenger seg inn på kunstfeltet, da skjer det noe nytt. Dette kan også ses på som et innlegg i debatten om hvordan kunst og forskning kan tolke og ta sitt samfunnsoppdrag på alvor og utfordre vante normer for hva en utstilling er, og hva en vitenskapelig produksjon er, sier Mühleisen.

Tekst: Karen Anne Okstad 

Saken er hentet fra Univers 4 2011