MENY

Invitasjon til seminar: "Øyebevegelseslabben"

Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger inviterer til seminar torsdag 11. januar. Tema er tverrvitenskapelig forsknings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i senterets laboratorium for studier av øyebevegelser.

Tid: Torsdag 11. januar, kl 12.15 – 15.45
Sted: Rom: O-101, Hulda Garborgs hus

Visuell oppmerksomhet er sentralt i svært mange menneskelige aktiviteter. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har i løpet av det siste året tatt initiativ til å sette opp et laboratorium for
studier av øyebevegelser.

I dette halvdagseminaret ønsker vi å sette fokus på hvilke muligheter som byr seg for tverrvitenskapelig forskning og utviklingsarbeid med utgangspunkt i dette laboratoriet.

Satsingen ved Lesesenteret har skjedd i nært samarbeid med ’humanistlabbet’ ved Universitetet
i Lund, hvor man har rik erfaring med et labmiljø som pådriver for tverrvitenskaplig forskning og for
samarbeid med organisasjoner og næringsliv utenfor universitetet. Professor Sven Strömqvist og
dosent Kenneth Holmqvist vil dele erfaringer fra satsningen i Lund, og peke på etablerte
samarbeidsområder og nye områder for forskning på dette feltet.

Del I
12.15-13.30 Presentasjon av øyebevegelseslabben (hva kan man gjøre i en slik lab?
Hvilke samarbeidsprosjekt er i gang?)
13.30-14.00 Enkel bevertning

Del II
14.00-14.30 Hva har lab-satsningen betydd for forsknings- og utviklingsarbeid ved
Universitetet i Lund?
14.30–15.15 Hvilke muligheter finnes ved og rundt UiS? Spørsmål og diskusjon

Del III
15.15 – 15.45 Omvisning i labben

Arr: Forskergruppa for metodologi ved Lesesenteret, UiS, ved Finn Egil Tønnessen, Åse Kari
Hansen Wagner, Per Henning Uppstad