MENY

Inviterer til konferanse om propaganda og tillit

Samfunnssikkerhetskonferansen den 4. januar samler fagfolk til utveksling av aktuelle tema som ny kald krig, propaganda, tillit i samfunnet og helsetjeneste i krig og krise.

Vladimir Putin. Foto: Wikimedia Vladimir Putin kommer ikke på konferansen, men det gjør oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, som er mye brukt foredragsholder i Norge og NATO. Han skal snakke om russisk propaganda og påvirkningsaktivitet på konferansen.

Like sikkert som det er et nytt år arrangeres Samfunnssikkerhetskonferansen den første uka i januar på Universitetet i Stavanger (UiS). I år for femtende år på rad.

Her møtes praksisfeltet, framtredende sikkerhetsforskere og andre fagpersoner til aktuelle framlegg, kommentarer og diskusjon.

Propaganda mellom øst og vest

Årets konferanse tar for seg Norges og Europas utfordringer i det som på mange måter kan ses på som en slags ny kald krig når det gjelder vestens forhold til Russland.

Det drives propaganda både fra vestlig og østlig hold. Kjent er det at russiske medier driver propaganda, men hvordan gjør de det? Geir Hågen Karlsen fra Forsvarets stabsskole vil snakke om russisk avskrekking, påvirkning og hybrid krigføring.

I tillegg skal Hans Wilhelm Steinfeld belyse utfordringer vi står overfor når det gjelder forholdet mellom oss og Russland.  

Uklare ansvarsforhold

Også sikkerheten her til lands er tema for konferansen hvor en bolk er viet til uklare ansvarsforhold og roller i samfunnets sikkerhets- og beredskapsarbeid.

I rapporten Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten som kom i oktober i år, og som professor Ole Andreas Engen (UiS) ledet arbeidet med, ble det konkludert at det er et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, og at arbeidet med et godt partssamarbeid er særlig viktig.

Engen deltar på konferansen og skal snakke om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten fra partssamarbeidsgruppe 2017.

Per Kristian Foss fra Riksrevisjonen kommer, og fra NTNU kommer Stian Antonsen og skal snakke om læringsprosesser etter 22. juli-massakren.

Også tunellsikkerhetsarbeid ved professor Ove Njå (UiS) står på agendaen. Foredraget hans vil problematisere bruken av sannsynligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet og drøfte forslag til løsninger.

Helsetjeneste i krise og krig

Det er slik at primærhelsetjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten i helseforetakene er begge viktige for å ivareta befolkningens helse, ikke bare i fred men minst like viktig – ja kanskje viktigere – i krise og krig. 

For å sikre freden må helsetjenesten og Forsvaret samarbeide. Helse Stavanger blir derfor i 2018 involvert i en større Nato-øvelse.

Dette får vi høre mer om når spesialist i samfunnsmedisin og sjef for forsvarets sanitet Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen kommer sammen med administrerende direktør i Helse Stavanger HF, Inger Cathrine Bryne, for å snakke om sivilt–militært samarbeid.

Tillit og samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhetsforskerne ved UiS holder fram tillit til andre mennesker og offentlige institusjoner som et særlig viktig element i samfunnssikkerhet.

I Norge og de nordiske landene har folk generelt stor tillit til hverandre og ulike politiske institusjoner sammenliknet med andre europeere. Men tillit er ikke en selvfølge. Den er lett å miste og vanskelig å gjenoppbygge.

Så hvordan bygger vi egentlig tillit – og hva skjer når vi mister den? Hvem har egentlig ansvaret? Dette vil førsteamanuensis (UiS) snakke om.

De siste årene har holdningen til flyktninger blitt markert mer negativ både i Norge og resten av den rike verden. Uten tillit til folk som av ulike grunner flykter til Norge kan det bli svært vanskelig å opprettholde et sikkert samfunn. Dette vil professor Odd Einar Olsen (UiS) holde et foredrag om. Olsen har i mange år pendlet mellom stillingen på universitetet og oppdrag for FN i konfliktområder og naturkatastrofer.

For mer informasjon og påmelding, gå inn på Samfunnssikkerhetskonferansens nettside.  

Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Wikimedia