MENY

IØL blir handelshøgskole

Fra 1. januar 2011 endrer Institutt for økonomi og ledelse (IØL) navn til Handelshøgskolen ved UiS. Det nye navnet skal trekke flere og bedre studenter og gjøre utdanning og forskning innen økonomi og ledelse mer synlig utad.

På styremøtet ved Universitetet i Stavanger i dag ble den nye navneendringen vedtatt mot én stemme.

Vil vise igjen
Instituttleder ved IØL, Bjarte Ravndal, er glad det nye navnet nå blir en realitet fra nyttår.

- Navneendringen vil gjøre oss mer synlige i markedet. Endringen gjør også at vi kan videreutvikle tilbudet vårt i en annen setting, sier Ravndal, som legger til at tilbudet ved instituttet tilsvarer tilbudet ved de andre handelshøgskolene i Norge.

Gjennom Institutt for økonomi og ledelse tilbyr UiS nå utdanninger i økonomi og administrasjon på alle tre nivåer; bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

- Ved å skifte navn til Handelshøgskolen ved UiS vil vi bli mer attraktive både for potensielle studenter og for potensielle ansatte, sier han.

- Vi blir også en mer likeverdig partner internasjonalt gjennom å være UiS Business School, legger han til.

Lang vei
Visjonen og målet om en handelshøgskole ved UiS, med utspring i Institutt for økonomi og ledelse, har vært på dagsorden i lang tid. Flere løsninger har blitt utredet i årenes løp, men de har alle medført et behov for organisatoriske justeringer, blant annet mellom samfunnsvitenskaplig fakultet og teknisk-naturvitenskaplig fakultet.

Samtidig har det de senere årene foregått en betydelig oppbygging av fagmiljøet og fagporteføljen på det økonomisk-administrative området ved UiS. Eksempelvis har det skjedd en betydelig styrking av fagmiljøet i finans, med bidrag fra finansnæringen.

- Tiden er moden for en handelshøgskole ved UiS, sier Ravndal, som håper handelshøgskolen ved UiS vil kunne bli en merkevare for framtiden.

I dag finnes allerede Handelshøyskolen BI (BI), Norges Handelshøyskole (NHH), Handelshøgskolen i Bodø (HHB) og Handelshøgskolen i Tromsø (HHT). I tillegg har Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) besluttet å etablere handelshøgskolen (HHUMB) med utgangspunkt i ett av sine institutt.

Les mer i styresak 129/10