MENY

IOR-senteret midt i midtveisevaluering

Nær fire år har gått, og det er tid for midtveisevaluering av Det nasjonale IOR-senteret.

 • /IOR-senter/Vedlegg/KRISite_Visit_2.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Ekspertpanelet gjør seg klar til intervjurunde nummer én.
 • /IOR-senter/Bilder/KRISite_Visit_3.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Fra høyre Angus Best, Alison McKay, Craig Smalley og Ingela Dahllöf. Fridtjof Riis er også med i panelet.
 • /IOR-senter/Bilder/KRISite_Visit_5.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Forskningsdirektør Randi Valestrand (til venstre) og senterleder Merete Vadla Madland gjør seg klar til å presentere senterets arbeid.
 • /IOR-senter/Bilder/KRISite_Visit_6.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Styreleder Kåre Vagle.
 • /IOR-senter/Bilder/KRISite_Visit_9.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Panelet besøker geomekanikklaben.
 • /IOR-senter/Bilder/KRISite_Visit_11.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  PhD-studentene Tijana Voake og Ema Kallesten forteller litt om sitt arbeid ved senteret.
 • /IOR-senter/Bilder/KRISite_Visit_13.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Phd-student Eystein Opsahl viser ekspertpanelet hva han jobber med innenfor miljøteknologi.
 • /IOR-senter/Bilder/KRISite_Visit_16.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Doktorgradsstudent Mona Wetrhus Minde ved mikroskopet i SEM-laben.
 • /IOR-senter/Bilder/KRISite_Visit_Prep_5.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Et par uker før befaringen var hele senteret samlet for team building og forberedelser til den store dagen.
 • /IOR-senter/Bilder/IOR-senteret-11.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  IOR-senteret besøkte Tyskerhålene på Finnøy. Der ble det konkurrert i "Slaget om den gylne tomat". Foto: Marius Vervik
 • /IOR-senter/Bilder/IOR-senteret-72.jpg (rw_largeArt_768).jpg
  Etter konkurransen ble det servert middag ved Landahuset. Foto: Marius Vervik

19. september fikk IOR-senteret besøk av et uavhengig ekspertpanel. I tillegg stilte Forskningsrådet med tre representanter. I løpet av de seks timene besøket varte, fikk panelet møte ledelsen, flere av industripartnerne, doktorgradsstudenter og andre samarbeidspartnere.

Panelet som skal vurdere om IOR-senteret leverer i henhold til betingelsene består av fem eksperter innenfor ulike fagområder:

 • Generalist: Alison McKay (professor i ingeniørdesign), University of Leeds
 • Geologi: Fridtjof Riis, OD
 • Reservoarteknologi: Craig Smalley, Imperial College
 • Geofysikk: Angus Best, National Oceanography Center
 • Miljørisiko og miljørisikoanalyse: Ingela Dahllöf, Göteborgs universitet

Intervjurunder

Hensikten med midtveisevalueringen er å se til at IOR-senteret produserer relevant forskning og at samarbeidet – både internt og med alle nasjonale og internasjonale støttespillere – fungerer optimalt. Evalueringen vil avgjøre om IOR-senteret skal motta støtte fra Forskningsrådet i tre nye år – i tillegg til de opprinnelige fem årene senteret ble tildelt.

På agendaen 19. september var to runder med intervjuer. I den første delen tok panelet for seg forskning, internasjonalisering, opplæring og rekruttering, og til slutt planene for de siste tre årene. I andre runde var emnene organisering, partnere og finansiering, hvorvidt senterets forskning er nyttig for industripartnerne og om senteret leverer i henhold til bestillingen fra Forskningsrådet.

Mellom intervjurundene fikk panelet møte ti av senterets doktorgradsstudenter og stipendiater. De hadde alle forberedt en ett minutts presentasjon av sin forskning. Formidling og presentasjonsevner er ett av satsingsområdene i senteret. Studentene har deltatt på månedlige seminarer om emnet, og stilte derfor godt forberedt.

Panelet fikk også en rundtur på laboratoriene.

Veien videre

21. september var det samme panelet på besøk hos det andre petrosenteret i Norge, Arcex i Tromsø. Nå når befaringene er gjort, vil panelet gå gjennom begge sentrenes selvevaluering i tillegg til rapporter fra både industripartnere, forskningspartnere og prosjekteiere (i IOR-senterets tilfelle Universitetet i Stavanger). Summen av alt dette vil avgjøre om senteret får fortsette. Først i desember kommer dommen; grønt, gult eller rødt lys. Hvis panelet gir grønt lys, fortsetter arbeidet som i dag. Ved gult lys må man gjøre enkelte endringer. Rødt lys betyr at finansieringen fra Forskningsrådet opphører.

– Selv om avgjørelsen er langt fram i tid, og jeg ikke vil ta noe for gitt, virket panelet veldig fornøyd med det de så. Vi er definitivt klare for tre nye år med fremragende forskning, sier senterleder Merete Vadla Madland med fingrene krysset.

Tekst og foto: Kjersti Riiber