MENY

IØRP på topp i forskning

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) ved UiS hadde Norges nest mest produktive forskere i fjor. Det viser statistikk fra Database for høyere utdanning (DBH).

Universitetet i Stavanger som helhet har økt sin forskningsproduksjon kraftig de siste årene. I 2007 produserte institusjonen 325 publiseringspoeng for vitenskapelige artikler og bøker. I 2010 hadde det økt til 556 poeng.

Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) har vært en spydspiss i denne utviklingen. Med 5,6 publiseringspoeng per forsker i fjor, er IØRP bare slått av Radiumhospitalet ved UiO.

Produktive
Den høye plasseringen er langt fra et blaff. IØRP har i en årrekke vært blant de mest produktive forskningsenhetene i Norge.

– Hvis du ser på statistikken for de siste fire årene, er vi på tredjeplass sammenlagt. Det synes jeg er vel så imponerende som andreplassen i fjor, sier instituttleder Hans Jacob Fevang.

DBHs rangering omfatter rundt 300 institutter og andre enheter som driver forskning i Norge. Scoren fås ved å ta antall poeng hvert institutt har fått godkjent for publiserte forskningsartikler, og dele på antall vitenskapelige stillinger.

Mange professorer
– IØRP har gode resultater fordi vi har mange forskere som produserer jevnlig i vitenskapelige tidsskrifter. Selv uten en ekstremt produktiv enkeltforsker som Terje Aven ville vi vært best på UiS, sier instituttleder Fevang.

Halvparten av de ansatte ved IØRP er professorer. Instituttet har også mange stipendiater. Forskningsområdene er risikoanalyse og -styring, industriell økonomi med petroleumsøkonomi, fiskeri og havbruk, urban design og samfunnssikkerhet.

Et annet institutt ved UiS som har bykset oppover listen, er Institutt for helsefag. Fra å ha ligget på rundt ett poeng per forsker i snitt de siste årene, produserte helseforskerne ved UiS 2,7 poeng per ansatt i fjor.

10 på topp
UiS har laget en 10 på topp-liste over de mest produktive forskermiljøene i Norge de siste fire årene, basert på tallene fra DBH. Den ser slik ut:

 Se tabellen i pdf-versjon her (96 kb)

Portrett av instituttleder Hans Jacob Fevang

Instituttleder Hans Jacob Fevang er med god grunn stolt av forskerne sine.