MENY

Ipark og Prekubator slått sammen

Fra 1. januar 2016 ble de to to selskapene Ipark og Prekubator TTO slått sammen til det nye selskapet Validé. Anne Cathrin Østebø er direktør for det nye selskapet.

Anne Cathrin Østebø er direktør for det nye selskapet Validé Anne Cathrin Østebø er direktør for det nye selskapet Validé.

 - 2015 har vært et viktig år for innovasjon i regionen med videre utvikling av Prosjekt Plogen, økt idetilfang, etablering av Pre-Såkorn og ikke minst nyskapingen Validé, sier Anne Cathrin Østebø og forteller at det er levert åtte forskningsbaserte kommersialiseringer fra regionen i 2015, to av disse fra UiS.

- Et felles selskap for forskningsmiljøene ved UiS, IRIS og andre forskningsaktører i Rogaland er et godt utgangspunkt for å fremskaffe kapital og kompetanse gjennom hele prosessen fra ide til salg, sier Østebø.

Validé tilbyr TTO-tjenester, inkubatortjenester og PreSåkorn-midler og vil bygge opp kompetanse i å lede og å legge til rette for større innovasjonsprosjekt og -arenaer i regionen.

Prosjekt Plogen ble etablert i 2014 med UiS og Prekubator TTO som partnere. Målsettingen med Plogen er å få fram flere ideer og utvikle disse slik at prosjektene kan nå opp i konkurranse om nasjonale og internasjonale midler, øke næringsutviklingen og involvere studenter.

Resultatet for i fjor er 50 nye innovasjonsideer og året før ble blant annet selskapet Shoreline AS etablert. Totalt er det behandlet 80 nye ideer i 2015 - en økning på mer enn 50 prosent fra året før - og antall ideer fra ph.d.- og masterstudenter er i samme periode doblet.  

Les også Dobler innsatsen på innovasjon og næringsutvikling

Tekst: Lars Gunnar Dahle