MENY

IPT utvider studietilbudet

Institutt for petroleumsfag (IPT) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet utvider nå studietilbudet på tvers av tradisjonell petroleumsteknologi. Den nye spesialiseringen på masternivå i Petroleum Management som ble etablert i fjor høst, har endret navn til Petroleum Investment and Decision Analysis.

- Analyser av et stort antall investeringsbeslutninger i olje- og gassindustrien viser at industrien sjelden klarer å levere i henhold til de målene og budsjettene som lå til grunn for beslutningene, sier fagansvarlig Reidar Bratvold, som ble ansatt som professor i petroleum investerings- og beslutningsanalyse i vinter.

Allerede høsten 2006 tok IPT det første skrittet i denne retningen ved å innføre en ny spesialisering på masternivå i Petroleum Engineering Management. I denne spesialiseringen inngår fag som petroleum ressursforvaltning, beslutningsanalyse, investeringsanalyse og prosjektledelse .

- Studentene som valgte denne spesialiseringen er nå stort sett i sluttfasen med sine masteroppgaver, og de aller fleste har for lengst fått jobb, sier Bratvold. Tilbakemeldingen er at selskapene synes denne nye kunnskapen som disse MSc kandidatene tar med seg er relevant, verdifull og unik.

IPT, i samarbeid med Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) og Offshore, vurderer nå om tilbudet skal utvides til et separat masterstudium.

- Det har blitt hevdet at den globale oljeindustrien har adoptert ”a culture of mediocricy” (en kultur med middelmådighet) i sin holdning til beslutninger hvor man er mer opptatt av å ta beslutninger og implementere planer som er ”tilstrekkelig gode” i motsetning til optimale. UiS og IPT vil nå gjøre sitt for å bidra til at denne kulturen forbedres ved å innføre fag og studietilbud som er litt utenom det vanlige ved petroleumsinstitutter rundt om i verden.

- Det er et uttalt marked for denne typen kompetanse, og oljeindustriens mangelfulle evne til å levere på sine løfter bekrefter dette, sier Bratvold.

Forskning

Petroleum investerings- og beslutningsanalyse anses tydeligvis også som et interessant område for forskning. Etter kort tid ved UiS har Bratvold fått tre doktorgradsstipend hvorav to er helt eller delvis dekket av lokale oljeselskaper.

- Beslutningsanalyse trekker på en rekke andre fagområder som økonomi, optimalisering, matematikk, sannsynlighetsregning, spillteori og system-dynamisk analyse. Mellommenneskelige og organisasjonsmessige aspekter er også meget sentrale i faget, sier Bratvold som i tillegg til petroleum og matematikk, også har publisert artikler i psykologijournaler.

Bred utdanningsbakgrunn

Professor Reidar Bratvold har bred utdanningsbakgrunn i matematikk, petroleumsteknologi, beslutningsanalyse og business fra Stanford University (PhD), INSEAD og MIT. Han har også tilbrakt mange år i USA hvor han bl.a. var Vice President i Landmark Graphics Corporation i Halliburton konsernet. I 2002 aksepterte han et professorat i petroleumsledelse ved the University of Adelaide i Australia.

Kunnskap innen petroleum investerings- og beslutningsanalyse er ettertraktet i industrien. Bratvold har i løpet av årene gitt en rekke industrikurs.

- Jeg må si nei takk til henvendelser om kurs og seminarer fra inn- og utland, forteller Bratvold som tidligere har holdt kurs for bl.a. ExxonMobil, Shell, BP, Unocal, Statoil og Norsk Hydro i tillegg til flere offentlige kurs med deltakere fra flere forskjellige selskap.

Bratvold kommer med ny bok til høsten: ”Decision-Making and Uncertainty Management”. I tillegg er han medforfatter på en ny versjon av boken ”Analyzing and Managing Risky Investments” som også er planlagt til høsten 2007.

Reidar Bratvold er nylig opptatt som medlem i Norges Tekniske Vitenskapsakademi sammen med Per Arne Bjørkum, Frank Asche og Sven Ole Aase.