MENY

Iris og Validé inngår intensjonsavtale

Avtalen skal styrke bredden av kommersialisering av ideer og prosjekter fra IRIS, og omfatter idésøk, idéutvikling og forvaltning av kommersialiseringer.

– Bakgrunnen for intensjonsavtalen er å intensivere samarbeidet mellom IRIS og Validé, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.

- Vi ønsker sammen å bidra til økt grad av innovasjon og næringsutvikling, og mener at et slikt samarbeid vil bidra til en tettere integrasjon mellom forskningsbasert innovasjon, utvikling av nytt og etablert næringsliv og gi større muligheter for å øke satsingen på Pre-Såkorn. Slik kan vi øke regionens innovasjonsevne, hevder Østebø. 

Ole Ringdal, administrerende direktør i IRIS er enig.

– IRIS og Validé samarbeider allerede innen Prosjekt Plogen, VRI, Smart Care Cluster med flere, og gjennom FORNY 2020 fikk vi nettopp godkjent et felles verifiseringsprosjekt tilknyttet «HOP Traction tool». Flere prosjekt er under planlegging, og vi ønsker å dra nytte av Validés etter hvert nokså brede portefølje og veletablerte organisasjon, sier Ringdal. 

IRIS (i form av IRIS Forskningsinvest AS) er en betydelig eier i Prekubator (28 prosent), som i sin tur eier 50 prosent av Validé. Universitetet i Stavanger eier 25, 5 prosent av Validé. 

Partene er enig om å søke å inngå en driftsavtale på samme måte som for andre forskningsmiljøer som er aksjonærer i Prekubator, men hensyntatt forhold som er spesifikke for IRIS. 

Partene er enig om at følgende oppgaver skal inngå i driftsavtalen:

 • Kommersialisering av fremtidige idéer og prosjekter fra IRIS 

 • Inkubatortjenester til fremtidige datterselskaper fra IRIS 

 • Utviklingstjenester for IRIS eller datterselskaper så som 

  • Idésøk 

  • IP-rettigheter 

  • Partnersøk 

  • «Accelerator» 


Intensjonsavtalen ble signert i Stavanger 15. juni 2016.
 

 
Portrett Ole Ringdal

Ole Ringdal er administrerende direktør i IRIS.