MENY

Iriskonferanse om rusforebyggende arbeid

IRIS og Norsk læreravholdslag (NLA)/Pedagogisk kompetanse for rusfri oppvekst innbyr til konferansen: Kunnskap og kompetanse på forebygging - Oppfølging av kompetansekartlegging i skoler og barnehager i Stavangerområdet.

Målgruppe for konferansen: Folk som arbeider i førskolen, lærere i grunnskolen, vitenskapelig personale i lærerutdanninga og helse- og sosialfag.

Tidspunkt: Fredag 16. februar 2007 kl 10 - 14
Sted: Victoria Hotel
Adresse: Skansegaten 1, 4006 Stavanger, Tlf: 51 86 70 00

Flere skoler og barnehager har nå på nyåret hatt kontakt med IRIS i forbindelse med en spørreundersøkelse om rusforebyggende arbeid i skole og barnehage. Dette er en del av prosjektet ”Rusforebygging i grunnutdanningen”, et faglig tilbud i form av et studieemne i dette problemfeltet for førskolepedagoger og grunnskolelærere. Prosjektet er støttet av Sosial- og helsedirektoratet. På denne konferansen vil dere blant annet få presentert resultatet av kartleggingen.

Program:
10.00 - 11.00 Sverre Nesvåg: Kunnskapsoppsummering – tidlig intervensjon – framgangsrike intervensjoner

11.00 - 12.00 Ingvild Hansen/Amund Junge/Sverre Nesvåg: Resultat fra kompetansekartlegging

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - 13.30 Representanter for skole/barnehage: Eksempler på ”god jobbing”. To innledninger fra henholdsvis barnehage: Torhild Enoksen og barne- og ungdomsskole: Reidun Kristiansen.

13.30 - 14.00 Hans Eirik Aarek/Tone Teppen: Om etter- og videreutdanningstilbud. Oppsummering av konferanse.

Konferansen og lunsjen er gratis.

Påmelding: Løpende og innen 14. februar til NLA, Torggata 1, 0181 OSLO.
Epost-adresse: nla@larer.no. Telefon: 62 96 38 40 el. 951 55 215

VELKOMMEN!