MENY

IT-senter får fem millioner

Universitetsfondet har i dag tildelt fem millioner kroner til Senter for ip-basert serviceinnovasjon (CIPSI).

Pengene skal gå til datateknisk oppgradering av det nye senteret, som ble etablert tidligere i år.

Senteret har tre satsingsområder:

  1. Velferdsteknologi og e-helse
  2. «Smart-utilities» (Smart-grid, smart-trafikk, automatisert energisparing etc.)
  3. Integrerte operasjoner i olje og gassindustrien

CIPSI representerer en langsiktig satsing innen flere tverrfaglige fagområder som betraktes som særs viktige for regionen, og hvor det i dag foregår stor forskningsaktivitet nasjonalt og internasjonalt.

Senteret er et konsortium mellom UiS og IRIS og med intensjon om industrielle, strategiske samarbeidspartnere.

Målet er å utvikle senteret på et internasjonalt nivå og ut fra vitenskapelige kriterier tilsvarende Forskningsrådets sentre for fremragende forskning.

Senterets satsingsområder forutsetter handtering av store mengder data ("Big Data"). CIPSI søkte derfor om fem millioner kroner til samfinansiering av datateknisk infrastruktur for senteret, noe Universitetsfondet innvilget i dag.

Les mer om CIPSI

Logo for Cipsi - senter for ip-basert serviceinnovasjon