MENY

Iver og engasjement på seminar om samarbeid mellom akademia og næringslivet

De mange deltakerne fikk med seg spennende tanker og ideer og viktig kunnskap om praktisk gjennomføring og støtteordninger.

Chunmin Rong Professor Chunmin Rong fra Institutt for data- og elektroteknikk ved UiS var blant de mange som var med i ordskiftet på seminaret. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)

UiS-rektor Marit Boyesen innledet med å påpeke at UiS og næringslivet har gjensidig behov for hverandre.

Hun sammenlignet UiS med de andre norske universitetene og kunne fortelle at UiS og NTNU har merkbart høyere næringslivsfinansiering enn de andre universitetene og at UiS og NMBU er de universitetene som har høyest andel sampublisering med næringslivet.

Nyhet på campus

Rektor viste også til at det skjer mye spennende på campus, som campushotellet som åpner i mars neste år og som er en gave fra Smedvig.

– Det vil bli svært viktig i arbeidet med økt internasjonalisering og vil blant annet kunne huse gjesteforelesere, sa hun.

Seminaret gikk av stabelen fredag 17. november og ble arrangert av Verdiskapingsforumet ved UiS. Forumet skal styrke samhandlingen mellom UiS og regionen og være en drivkraft i utviklingen av universitetets primæraktiviteter og styrke nyskaping, innovasjon og verdiskaping i regionen og i landet som helhet.

Liten og god

Ove Fredheim, divisjonsdirektør for bedrift og offentlig sektor i Telenor, påpekte at når det gjelder verdiskaping er det ikke nødvendigvis en fordel å være en stor bedrift. Veldig mange gode ideer kommer fra små selskaper.

Han mente også at verdiutviklingen i morgen vil skje på tvers av fagdisipliner og bransjer.

Banebrytende innovasjon

Thomas Anglero, innovasjonsdirektør i IBM Norge, snakket om såkalt disruptiv innovasjon, banebrytende innovasjon som forstyrrer markedet ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant.

– For å være innovativ i den sammenhengen, må du være villig til å ofre alt - for innovasjon koster. Framtiden dreier seg om hvor ukomfortabel du er med å være ukomfortabel, påpekte han.

– Denne typen innovasjoner kommer allestedsfra, også fra oppfinnsomme tenåringer, sa han med et smil.

– Ta vare på de innovative

Anglero mener å ha registrert en negativ utvikling i Norge, mot større oppmerksomhet rundt «meg og mitt».

– Det er viktig å finne tilbake til den gamle norske dugnadsånden. Gamle norske tradisjoner som deling og dugnad er viktige for framgang, sa han.

Han kom også med en oppfordring til de mange bedriftslederne i salen:

– Selv om du ikke selv anser deg som en innovativ person, må du opptre som en beskytter for den innovative personen i selskapet ditt og den innovative aktiviteten i selskapet. Ved å ta den risikoen vil du beskytte framtiden din.

Smartby Stavanger

Gunnar Crawford, Smartbysjef i Stavanger kommune, viste til den store digitalsatsingen i kommunen. Han snakket om samarbeid og samskaping og kom med flere eksempler på teknologi-overføringer.

Crawford trakk blant annet fram overvåkingssystem fra boreplattformer som i dag er i bruk på hjerteklinikker og ankersystem fra flyteplattformer som brukes i flytebroer.

– Forskermiljøet kan bli en anvendt vitenfabrikk som gir verdier både for næringsliv og samfunn, tipset han detlakerne om.

Gunnar Crawford viste også til den såkalte EdTech- teknologien som åpner for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom, og trakk fram KnowHow EdTech-konferansen som innledet Nordic Edge Expo i Stavanger høsten 2017.

Her kunne skoleledere og lærere utforske digital læringsteknologi sammen med næringslivsledere og bedrifter.

– En av UiS’ klare fordeler er at vi ligger i den regionen vi ligger i, konstaterte rektor Marit Boyesen etter innlegget til Smartbysjefen.

Skattefunn og nærings-ph.d.

Divisjonsdirektør for innvasjon i Norges Forskningsråd, Anne Kjersti Fahlvik, minnet om at selv om den norske økonomien er en av de rikeste og mest avanserte i verden, er den likevel sårbar.

– Vi må derfor ikke miste troen på at vi kan gjøre nye ting og skape noe nytt. Nå må vi legge til rette for enda mer forskning, sa hun og ledet deltakerne gjennom de mange mulighetene for å få støtte gjennom Forskningsrådet.

Fahlvik fremhevet spesielt Skattefunn-ordningen der bedrifter som arbeider med forskning og utvikling kan få skattefradrag for deler av prosjektkostnadene, og ordningen med nærings-ph.d-er, der kandidater kan ta doktorgradsutdannelse mens de er ansatt i en bedrift.

– Putter du 1 million inn i Skattefunn, får du en verdiskaping på 1,8 millioner, og erfaringen fra 350 nærings-ph.d-prosjekt i 150 bedrifter viser at bedriftene ønsker flere slike prosjekt. De er enkle å håndtere for bedriftene, kandidatene gjennomfører og de gjennomfører raskt, og 70 prosent av dem blir i næringslivet, sa hun.

Studentene kan hjelpe

Anne Cathrine Østebø, administrende direktør for Validé, UiS sin innovasjonsaktør, hadde en klar oppfordring til deltakerne på seminaret:

– Har dere oppgaver dere vil ha løst kan dere legge oppgaven inn på uis.no og få hjelp til å finne ivrige studenter som er på utkikk etter arbeidslivsrelevante studentoppgaver, tipset hun om.

Tekst: Elin Nyberg

 

 

Thomas Anglero

Thomas Anglero, innovasjonsdirektør i IBM Norge, snakket om banebrytende innovasjon. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)