MENY

J. P. Liyanage gjesteredaktør i internasjonalt tidsskrift

Førsteamanuensis Jayantha P. Liyanage er gjesteredaktør i siste utgave av fagtidsskriftet International Journal of Technology and Human Interaction.

Jayantha P. Liyanage, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, er også senterleder for Senter for Industriell teknologi og driftsledelse (Center for Industrial Asset Management).

- Tidsskriftet har artikler om det som skjer i samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon på fagområdet industriell teknologi og ledelse, sier Liyanage.  - Aktuelle fagområder er IKT, teknologi og sosiale systemer.

- I denne siste utgaven er formålet å samle faglig gode artikler med bakgrunn i praktiske forskningsresultater fra teknologi til sosiologi og filosofi som kan gi ny kunnskap om fagområdet industriell teknologi og ledelse, sier J. P. Liyanage.

Liyanage har skrevet artikkelen “Managing Industrial Assets and Complex Technologies in the Digital Era: Human and Ogranizational Integreation”.

I tillegg har Liyanage sammen med professor Jan Erik Vinnem, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, skrevet artikkelen “Human-Technical Interface of Collision Risk Under Dynamic Conditions: An exploratory Learning Case from the North Sea.”