MENY

Jacob Jervell er død

Teologen, presten, forfatteren og samfunnsdebattanten Jacob Jervell (88) er død. Jervell var æresdoktor ved UiS og satt i to perioder som medlem i styret for Høgskolen i Stavanger.

Ifølge NRK ble dødsfallet bekreftet av Jervells familie i går. 

Teolog og æresdoktor
Jakob Jervell var en internasjonalt anerkjent bibelforsker og skrifttolker. I 2000 mottok han ridderkorset av St. Olavs Orden. Han jobbet som professor ved Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, og var en anerkjent ekspert på Det nye testamentet.

Jervell hadde også en sterk tilknytning til Universitetet i Stavanger. I to perioder satt han som medlem i styret for Høgskolen i Stavanger (1997-2003), og under feiringen av UiS sin femårsdag den 29. oktober 2009 ble Jervell utnevnt til æresdoktor ved UiS.

Les portrettet med Jakob Jervell i Univers nr. 4 2009 

Universitetsbygger
Jervell fikk hedersbevisningen for sin store innsats innen forskning og for sin markante rolle i den offentlige debatten. Jervell fikk overrakt prisen av daværende rektor ved UiS, Aslaug Mikkelsen. 

I sine perioder som styremedlem ved Universitetet i Stavanger viste han enestående stor kunnskap, innsikt og interesse for høyere utdanning og forskning. Slik bidro han i betydelig grad til oppbygging av Høgskolen i Stavanger til Universitetet i Stavanger.

Forsker og samfunnsdebatt
Jervell hadde en stor vitenskapelig og populærvitenskapelig produksjon. Gjennom sitt engasjement i kirkelige, diakonale og politiske spørsmål spilte den kjente teologen en markant rolle i den offentlige debatten i Norge.

I de senere årene rettet hans offentlige engasjement seg blant annet mot kirkepolitiske utspill, ved siden av at han reiste etiske utfordringer knyttet til norsk næringsliv og helsevesen.

Oppvokst i Stavanger
Jacob Stephan Jervell var født i Fauske, men vokste opp i Stavanger hvor faren var domprost.

I tillegg til sin tilknytning til UiO og UiS, har Jervell også vært tilknyttet Universitetet i Tromsø som professor II og hatt gjestestillinger ved flere utenlandske universiteter, deriblant Lund, Yale og Århus. Han var også medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og æresdoktor ved Århus universitet.

Vi lyser fred over Jakob Jervells minne.

Jakob Jervell holder tale etter å ha blitt utnevnt til æresdoktor ved UiS

ÆRESDOKTOR: Under feiringen av UiS sin femårsdag den 29. oktober 2009 ble Jervell utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Stavanger.