MENY

Jacob Jervell holder forelesning

Æresdoktor Jacob Jervell besøker mandag 10. mai Universitetet i Stavanger for å holde forelesning over temaet "Den historiske Jesus".

Teologen Jervell (f. 1925) er en meget kjent og profilert skikkelse fra sitt lange virke som teolog og professor både nasjonalt og internasjonalt. I senere år har hans offentlige engasjement rettet seg mer mot kirkepolitiske utspill, ved siden av at han har reist etiske utfordinger til norsk næringsliv og helsevesen.

Jacob Jervell ble utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Stavanger under feiringen av femårsdagen 29. oktober 2009. Æresdoktortittelen ble tildelt for hans store innsats innen forskning og hans markante rolle i den offentlige debatt i tillegg til en stor vitenskapelig og populærvitenskapelig produksjon.

Forelesningen "Den historiske Jesus" holdes mandag 10. mai kl. 14 i auditorium Ø120 i Arne Rettedals hus.

Forelesningen er åpen for alle.

Les portrettet "Fader Jacob".