MENY

Jakter på unge musikktalenter

Kjenner du noen lovende tenåringsmusikere? Søknadsfristen for å bli med i Talentutviklingsprogrammet er 15. mars.

Institutt for musikk og dans (IMD) ved Universitetet i Stavanger er koordinator for Rogaland i dette nasjonale prosjektet. Mange av de tidligere vinnerne har vært fra Rogaland og senere gjort seg bemerket internasjonalt. Nåværende medlem Laurens Weinhold ( fiolin, 14 år) kom nettopp tilbake fra konsertoppdrag i Chicago. Åtte andre unge musikere fra Rogaland er for tiden medlemmer i programmet.
TUP har også vist seg å være en inngangsport til studier ved Institutt for musikk og dans i Stavanger. Fire tidligere vinnere er i dag studenter ved IMD.

Helhetlig tilbud
Talentutviklingsprogrammet unge musikere (TUP) er et tilbud for talentfulle ungdommer i aldersgruppen 13 til 19 år. Programmet skal sikre best mulig ivaretakelse av spesielt talentfulle ungdommer i aldersgruppen 13 til 19 år. Undervisningstilbudet skal gis i et samarbeid med elevens kultur- og musikkskole eller videregående skole (MDD), eller privatlærer.
Det er en forutsetning at elevens faste lærer er innstilt på opplegget og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i talentutviklingsprogrammet, slik at eleven får et samordnet, helhetlig tilbud.
Programmet inneholder individuell undervisning på elevens instrument, klasseundervisning, teori- og gehørundervisning i gruppe og kammermusikk.

Opptaksprøve
Opptak til programmet skjer etter opptaksprøve. Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. Elever med ekstra store reiseutgifter kan etter søknad få refundert deler av utgiftene.
Søkning skjer gjennom elevens kultur- og musikkskole/videregående skole eller privatlærer. Opptak skjer en gang pr. år, med søknadsfrist 15. mars. Opptaksprøver gjennomføres 13. mai.

Last ned søknadsskjema her (pdf - 22,3 kb)

Mer informasjon på Unge Musikeres hjemmeside