MENY

Jan Egeland om Japan og Libya

Jan Egeland holder to åpne forelesninger på UiS onsdag 6. april. Den første om krisehåndteringen i Japan, den andre om FNs rolle i Libya.

Jan Egeland, æresdoktor og professor II ved UiS og direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), vil holde følgende forelesninger i auditorium U-129 i Kjell Arholms hus:

09:15 -10:15: "Krisehåndteringen i Japan" om koordineringen av den humanitære innsatsen etter Tsunamien i Japan sammenlignet med Tsunamien i 2004.

10:45 – 11:45: "Libya og Responsibility to Protect" om hva FN-doktrinen innebærer når det kommer til ansvaret for å beskytte og hvilke avveininger som må gjøres i forhold til Libya.

Jan Egeland er tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet og politisk rådgiver for utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Han har også jobbet for FN og vært generalsekretær i Norges Røde Kors. Han har vært involvert i flere fredsprosesser og har skrevet mye om humanitære aksjoner og menneskerettigheter.