MENY

Jan Egeland snakkar om humanitære katastrofar

Onsdag 26. januar kjem Jan Egeland til UiS for å halde open førelesing om humanitære katastrofar. Mellom anna vil han diskutere korleis vi får fram nødhjelp når det er jordskjelv på Haiti eller tsunami på Sri Lanka eller politisk krise i Elfenbenskysten.

Jan Egeland, æresdoktor og professor II ved UiS og direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), held førelesinga "Humanitære katastrofer - det norske og det internasjonale responssystemet".

Førelesinga er open for alle og vil gå føre seg på UiS onsdag 26. januar frå klokka 09.15 til 11 i auditorium 129 i Kjell Arholms hus.

Jan Egeland er tidligare statssekretær i Utanriksdepartementet og politisk rådgivar for utanriksminister Thorvald Stoltenberg. Han har også jobba for FN og vore generalsekretær i Norges Røde Kors. Han har vore involvert i fleire fredsprosessar og har skrive mykje om humanitære aksjonar og menneskerettar.