MENY

Jan Erik Karlsen tilsettes som professor i endringsledelse

Styrets tilsettingsutvalg vedtok 31. mai å tilsette Jan Erik Karlsen i vikariat som professor i endringsledelse ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

Karlsen vil dermed vikariere for nyvalgt rektor Aslaug Mikkelsen, som overtar som rektor 1. august.

Han er i dag tilsatt som professor II ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Karlsen er Norges representant både i det europeiske nettverket for energiforskning "Energ", og i det internasjonale COST-A22 nettverket om "Foresight Methodologies". I tillegg er han visepresident i Norsk Arbeidslivsforum og er de nordiske landenes representant i Executive Committee, International Industrial Relations Associations, opprettet av FN.