MENY

– Japan fortsatt viktig for verden

Japan er stadig verdens nest største økonomi, og vil fortsatt ha stor innflytelse på viktige internasjonale spørsmål. Det var budskapet til den japanske ambassadøren Hisao Yamaguchi, da han foreleste for studenter og ansatte ved Universitetet i Stavanger tirsdag ettermiddag.

Mange hadde møtt opp for å få et innblikk i hvordan verden ser ut fra den andre siden av kloden. Yamaguchi fortalte om alle opp- og nedturene Japan har hatt i sin nyere historie, og hvordan det har forandret landets styresett og identitet. Fra 1868, da Japan ble åpnet for internasjonal handel, brukte keiserdømmet 40 år til å bli sterke nok til å beseire stormakten Russland i krig. Seieren førte landet inn i en nasjonalistisk og militaristisk rus, som endte i ruin i Hiroshima og Nagasaki 40 år seinere. Etter andre verdenskrig har landet vært en fredelig, økonomisk stormakt, som etter hvert har funnet sin rolle og identitet.

– Etter 140 år kan vi endelig si at Japan er blitt et modernisert, modent, industrielt demokrati, sa Yamaguchi.

Øyriket er for alltid dømt til å stå alene økonomisk og politisk. Men selv om Kina seiler opp som en ny supermakt i verden, mener japanerne at de fortsatt har en viktig rolle å spille i internasjonal politikk. Ambassadøren nevnte spesielt forholdet mellom USA og Kina, kampen mot spredning av atomvåpen og utviklingen av FNs rolle. Dersom Japan ikke innlemmes i sikkerhetsrådet, vil landet kunne bli mer nasjonalistisk og innadvendt igjen, advarte han.

Etter foredraget fikk studentene stille spørsmål til ambassadøren. Én av dem ville vite hvilke kulturforskjeller Yamaguchi ser mellom japanske og norske verdier når det gjelder familieverdier, ære og status.

– Jeg tror familieverdiene er ganske like i våre to land, i hvert fall fram til ungene blir voksne. Norske foreldre slipper barna fri når de er 20, og de lever sine egne liv. I Japan er man tettere på foreldrene også etterpå. Våre barn er mer som parasitter, sa Yamaguchi spøkefullt.
Han ser en stor forskjell på Japan og Vesten, spesielt USA, når det gjelder lederlønninger.
– I Japan er utførelsen av arbeidsoppgaver viktigere enn høy lønn. Sjefen for Toyota får ikke millioner av dollar i lønn, slik en amerikansk toppsjef får. I stedet får han respekt og anerkjennelse for den stillingen han har. Norge ligger et sted midt mellom, sa Hisao Yamaguchi.

Les ambassadørens foredrag i sin helhet her (Word-36kb)