MENY

Jarle Stormark disputerer

Jarle Stormark disputerer 22. april ved Universitetet i Oslo med avhandlingen "Kropp og identitet, - og håpet om nyskapelse". Han er ansatt ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

Menneskets skapte kropp vil i følge kristen tro nyskapes og forvandles i en kommende oppstandelse sammen med naturen, og mennesket vil bevare sin identitet. Jesu kroppslige oppstandelse i påsken i Jerusalem er en historisk og eskatologisk hendelse som har varslet og foregrepet dette. Den har betydning for alt og alle i kosmos. Dette står den internasjonalt kjente tyske teologen Jürgen Moltmann for i følge Jarle Stormark som tar doktorgraden ved Universitet i Oslo på en avhandling om Kropp og identitet, - og håpet om nyskapelse. Tirsdag 22. april forsvarer han arbeidet innen systematisk teologi for den teologiske doktorgraden. Avhandlingen tar utgangspunkt i den kristne kirkes teologi om mennesket som skapning og kirkens bekjennelse om tro på “legemets oppstandelse” hvor Jesu kroppslige oppstandelse er avgjørende. Avhandlingen aktualiserer menneskesynet i kristen tenkning generelt og forståelsen av kropp og identitet spesielt. Stormark har undersøkt hvordan Moltmann forstår kropp og identitet i et helhetlig teologisk perspektiv. Materialet som analyseres er Moltmanns siste store troslæreverk Systematische Beiträge zur Theologie (seks bind) skrevet i perioden 1980-1999.

Gjennom arbeidet rettes det kritisk søkelys bla mot menneskesynet som har preget vestlig tenkning og kultur helt inn i vår tid. Mennesket har blitt oppfattet dualistisk ut fra et tenkt skille mellom kropp (materie) og sjel (ånd). Denne forståelsen har hatt store konsekvenser på mange områder i samfunnet og i vitenskapelig tenkning og forskning. Det gjelder blant annet forståelsen av menneskets identitet, forholdet til kroppen, naturen og økologiske spørsmål.

Undersøkelsen viser at Moltmann i motsetning til tradisjonell tenkning er med på å markere et teologisk vendepunkt ved å hente tilbake betydningen av det kroppslige i teologien. Spennende er at han gjør det i dialog med dagsaktuelle utfordringer fra ulike vitenskaper, bla filosofi, naturvitenskap, evolusjonsteori og økologi. Undersøkelsen viser samtidig hvordan Moltmanns forståelse er bundet opp til hans egen grunnlagstenkning. På denne bakgrunn reiser undersøkelsen også kritiske spørsmål. Det gjelder spørsmål om panenteisme, bruk av metaforer, forståelsen av Bibelen, åpenbaring og hermeneutikk, samt tidsforståelse og troens betydning. Veileder for prosjektet har vært professor Kjetil Hafstad ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Om doktoranden
Jarle Stormark er født 21. januar 1955. Han har teologisk utdannelse fra Misjonsskolen/ Misjonshøgskolen i Stavanger og er cand.theol. fra Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Avhandlingen er skrevet i tilknytning til doktorgradsutdanningen ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Jarle Stormark er i dag ansatt ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger.