MENY

Jayantha P. Liyanage i internasjonalt nettverk

Professor og leder av Senter for industriell teknologi og driftsledelse, Jayantha P. Liyanage, UiS, er oppnevnt som Foundation Fellow i International Society of Engineering Asset Management (ISEAM).

ISEAM ble etablert i 2007 som en tverrfaglig organisasjon for å utvikle fagområdet Asset Management.

Jayantha P. Liyanage er en av 17 Foundation Fellows. Medlemmene representerer et tverrsnitt av fagområdet Asset Management og er rekruttert fra forsknings- og universitetsinstitusjoner i USA, Australia, Tyskland, Nederland, Kina, Finland, England, India og Sør-Afrika

- ISEAM er et global organisasjon med et faglig nettverk av eksperter innen Asset Management. Nå vil Senter for industriell teknologi og driftsledelse få tilgang til verdifull global kompetanse innen Asset Management. Dette er et viktig fagområde i skjæringspunktet mellom industri og næringsliv og akademia som skal sette søkelyset på de utfordringer som industri og forskning og undervisning står overfor på området Asset Management, sier Jayantha P. Liyanage.

Senter for industriell teknologi og driftsledelse

- Senter for industriell teknologi og driftsledelse driver forskning, utvikling, opplæring, kompetanseoverføring og innovasjon innen alle aspekter knyttet til produksjons- og prosessbedrifter, sier Jayantha P. Liyanage.

Senteret arrangerer faglige fora, seminarer og konferanser for samarbeidspartnere og andre interesserte.

Intensjonen er å ha en arena for utveksling av ideer, rette fokus mot forsknings- og utviklingsprosjekter, og å utføre aktiviteter som er relevante for industrien.

Medlemmene møtes regelmessig for å diskutere temaer av interesse.

Medlemsbedrifter er: AGREMI Team, Aker Solutions, BP, ConocoPhillips Norway, Det Norske Veritas, Dolphin AS, Gassco, StatoilHydro, IFS Norge AS, Lyse Nett/Lyse Produksjon, Norsk Forening for vedlikehold, Petroleumtilsynet, Petrolink, Sørco, KCA Deutag Drilling.