MENY

Jenter mobbar på nettet

Medan gutar tradisjonelt har vore i fleirtal i mobbesaker, viser mobbe-undersøkingar at jenter i større grad blir mobbarar når dei ikkje kan sjå den dei mobbar.