MENY

John B. Møst ny universitetsdirektør

Styret ved Universitetet i Stavanger har ansatt John B. Møst (61) som ny universitetsdirektør for en åremålsperiode på seks år med tiltredelse 1. august 2011.

Møst, som er utdannet cand.real fra Universitetet i Bergen, er i dag ressursdirektør ved UiS. Han ble ansatt ved HiS/UiS i 1994 og har siden hatt ulike lederstillinger internt i institusjonen.