MENY

John Håkon Husøy i seminar i naturvitskap

Professsor John Håkon Husøy, UiS, held foredraget ”Ingeniørmatematikk: En elektroingeniørs betraktninger” eller ”En historisk tilnærming til hvordan en kvitter seg med fysikken og fokuserer på matematikken” i seminar i naturvitskap torsdag 24. september kl. 14.15.

Foredraget finn stad i rom A-204, Kjølv Egelands hus.

Om foredraget

”En vil innlede med noen betraktninger omkring ingeniørfagenes betydning for matematikken og matematikkens betydning for ingeniørfagene. En vil dernest gjøre rede for sentrale tankemåter og problemstillinger inne digital signalbehandling, et fagfelt som vi i dag kan betrakte som fundamentet for all moderne elektronikk eksemplifisert ved mobiltelefonen og iPod. Eksempler på hvordan enkel bruk av lineær algebra kan spille en rolle innen en viktig subdisiplin i digital signalbehandling, adaptiv filtrering, en fagfelt med anvendelser innen bl.a. telekommunikasjon og medisinsk teknikk, vil bli gitt.”

Henning Knutsen og Per A. Amundsen ønskjer velkomen.