MENY

John Håkon Husøy ny prodekan for forskning

Professor John Håkon Husøy, Institutt for data- og elektroteknikk, overtar som ny prodekan for forskning ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet for perioden 2007-2011.

Husøy tiltrer stillingen 1. juli og etterfølger professor Frank Asche som går ut i vikarstipend.

- Forskningsvirksomheten ved fakultet er inne i en positiv utviklingsfase, sier John Håkon Husøy.

- Viktige oppgaver fremover knytter seg til videreutvikling av doktorgradsutdanningen, forskningssamarbeid med næringslivet og synliggjøring av fakultetets allerede omfattende forskningsvirksomhet.

- Å legge forholdene til rette for gjennomføring av mindre og mellomstore forskerinitierte prosjekter er også viktig i en tid hvor økt vekt legges på store forskningsprogrammer, fremhever Husøy.

John Håkon Husøy er professor i informasjonsteknologi og tok doktorgrad i teleteknikk i 1991 ved Norges tekniske høgskole (NTH). Han har vært tilsatt ved HiS/UiS siden 1992.

Husøy har forskningskompetanse innen bildekomprimering, mønstergjenkjenning, digital filtrering, adaptive algoritmer, medisinske anvendelser av signal- og bildebehandling, samt bruk av numerisk lineær algebra i signalbehandling.