MENY

Jubel for krisepakken

Regjeringens krisepakke utløste spontan jubel da statsråd Tora Aasland presenterte den på Universitetet i Stavanger i dag. UiS får hele 67,1 millioner kroner til ni nye stipendiater og vedlikehold av bygg. I tillegg får universitetets forskningsselskap, IRIS, fem millioner kroner til forskning innen offshore vindkraft.

I tillegg inneholder krisepakken 75 millioner kroner til forskning innen klima og vindkraft og 25 millioner kroner til 100 nærings-phder. Dette er penger som tildeles Forskningsrådet og som UiS, IRIS og andre utdannings- og forskningsinstitusjoner kan søke på. Dessuten opplyste Aasland at det vil komme nye studieplasser til universiteter og høgskoler i revidert nasjonalbudsjett.
- Jeg er kjempeglad, himmelfallen og takknemlig. Detter er den største enkeltbevilgningen vi noen gang har fått fra staten. Jeg er stolt og rørt. Tora, du har allerede fått en klem av meg, men du skal få en til etterpå, sa en jublende glad UiS-rektor, Aslaug Mikkelsen. Innholdet i pakken ble offentliggjort i et fullstappet auditorium på UiS med pressefolk, rødgrønne politikere fra Rogaland, UiS-ansatte og studenter i dag.

Flest stipendiater til UiS
Også administrerende direktør Anna Aabø ved universitetets forskningsselskap, IRIS, var storfornøyd. De fem millioner kronene til IRIS er øremerkede midler fra potten på 75 millioner til forskning på klima og vindkraft. IRIS skal blant annet bruke pengene til bygging av en storskala vindturbin knyttet til forsknings- og testsenteret i Risavika.
Gavepakken til UiS inneholder ni stipendiater til en verdi av 21,6 millioner kroner over tre år. Disse er øremerket fagområdene matematikk, naturvitenskap og teknologi. I tillegg kommer 45,5 millioner kroner til utbedring og vedlikehold av bygningsmassen ved UiS.
- Vi har lagt vekt på å prioritere tildelingen av stipendiater til steder med sterke næringsklynger og som i tillegg har utdanningsinstitusjoner med et nært samarbeid med næringslivet. Jeg kan glede dere med å si at UiS får flest stipendiatstillinger av alle universiteter, opplyste statsråd Tora Aasland under pressekonferansen.

Søt musikk
Disse ordene var som søt musikk i UiS-rektorens ører:
- Stipendiatstillinger har stått øverst på ønskelisten til UiS over lang tid. Det er fantastisk å høre at Universitetet i Stavanger belønnes med flest stipendiatstillinger i denne tildelingen på grunn av vårt gode samarbeid med næringslivet. Det er første gang at UiS står øverst på listen for tildelingslisten av stipendiatstillinger, og det betyr mye for oss, sa en rørt Mikkelsen, direkte henvendt til statsråden.
Viktigheten av stipendiatstillinger fra næringslivet til Universitetet i Stavanger ble tatt opp under NHOs konferanse på Sola tidligere i måneden. Finansieringsutvalget ved UiS med administrerende direktør Kjell Ursin-Smith i ONS og rådgiver Kjølv E. Egeland i Universitetsfondet går nå i bresjen for å få stipendiatstillinger til UiS fra samfunns- og næringslivet i regionen.

Signal til bedriftene
- Når staten gir oss en slik stipendiatgave, blir dette ekstra stimulerende for næringslivet å følge opp, Jeg merket meg at regionens sterke næringsklynger var grunnlaget for denne tildelingen, og det er også et viktig signal til våre bedrifter, poengterte Mikkelsen.
Hun understreket at med stipendiater følger forskningspublikasjoner, som senere utløser penger fra staten i det resultatbasert finansieringssystemet. Forskning bidrar også til å øke verdiskapingsevnen regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bygg og forskningspotter
Mikkelsen lovpriset også byggpengene på 45,5 millioner kroner til UiS.
- Dette er mye penger. Disse pengene setter oss i stand til å gjøre nødvendige utbedringer og vedlikehold av bygningsmassen, både utvendig og innendørs, til beste for studenter og ansatte. Gode og velholdte bygg er del av det totale læringsmiljøet og øker trivselen og motivasjonen for å lære, undervise og forske, sa UiS-rektoren og fulgte opp:
- Jeg har registrert at krisepakken inneholder nybygg til noen andre institusjoner i sektoren. Det er jeg glad for, for det betyr også at UiS vil stå øverst i køen med i alle fall ett av våre ønskede nybygg i neste tildelingsrunde, påpekte UiS-rektoren. UiS har to bygg på ønskelisten. Det første er nytt formidlingsbygg for Arkeologisk museum i tilknytning til museets bygningsmasse; det andre er laboratoriebygg på Ullandhaug.

Flere muligheter
Både Anna Aabø og Aslaug Mikkelsen så muligheter for å kapre endre mer av pengene i krisepakken og de midlene som går til Forskningsrådet øremerket forskning innen klima og vindkraft og til nærings-phder. Begge understreket at de vil sende søknader på disse midlene, og Mikkelsen håpet også å få flere nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett.

Les Kunnskapsdepartementets pressemelding om krisepakken for universitets- og høyskolesektoren her