MENY

Jubel for nobelprisvinnere i kjemi

Professorene Richard Heck, Ei-ichi Negishi og Akira Suzuki er tildelt nobelprisen i kjemi. – Mange av medisinene som framstilles syntetisk i dag, kunne ikke blitt laget uten deres oppdagelser, påpeker Kåre Bredeli Jørgensen, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

De tre professorene har fått prisen for sitt arbeid med palladiumkatalyserte krysskoblinger i organisk syntese. Arbeidet deres har gjort mulig syntetisk framstilling av flere stoff som brukes i medikamenter.

Et eksempel er stoffet discodermolide, som brukes i medikamenter mot kreft. Et annet er vancomycin, som er et antibiotikum.

– Dette er en velfortjent pris. Oppdagelsene til Richard Heck, Ei-ichi Negishi og Akira Suzuki har hatt stor betydning for organisk kjemi, sier Kåre Bredeli Jørgensen, førsteamanuensis ved Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger, til UiS.no.


Gjennombrudd

Jørgensen peker på at prisen gjerne kunne blitt tildelt professorene tidligere.

– Nobelprisen kunne godt blitt delt ut for 15 år siden. Det er lenge siden det ble tydelig at de hadde gjort et gjennombrudd. De første artiklene til Heck om å bruke palladium til å koble sammen atomer kom så tidlig som i 1968, sier han.


Brukes i miljøforsking

Reaksjonene som er oppkalt etter Heck, Negishi og Suzuki brukes på kjemilaboratorier over hele verden.

På Universitetet i Stavanger bruker kjemikerne forskningen til å lage spesialmolekyler som International Research Institute of Stavanger (IRIS) skal bruke i miljøforskning. Molekylene skal brukes i arbeid med kartlegging av oljeforurensing og miljøpåvirkning av forurensingen.

– Reaksjonene krever ofte fravær av oksygengass, slik at de må utføres med spesielt utstyr og avansert laboratorieteknikk. Samtidig er reaksjonene veldig effektive og gir høyt utbytte. Det vil si at alle molekylene blir til det samme stoffet, og at få molekyler går til spille når vi gjør reaksjonen, sier han.