MENY

Justin Bieber som studiecase

Hva har Justin Bieber og kommune-Norge til felles? Jo, begge deler er tema når studenter som tar master i samfunnsikkerhet ved UiS diskuterer risiko og sårbarhet i samfunnet.

Studenter som tar toårig master i samfunnssikkerhet ved UiS får kunnskaper om hvordan sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn kan ivaretas i samfunnet.

På studiet drøftes alt fra sikkerhet på Justin Biebers konserter og til kommunal sårbarhet og naurkatastrofer. Også sårbarhet i infrastruktur, kommunikasjon og transport er tema på studiet, i tillegg til blant annet organisert kriminalitet og terrorisme.

Bredt studium
– Samfunnssikkerhet er mye bredere og mer relevant enn jeg trodde. Vi er innom en rekke emner i krisehåndtering, risikoanalyser, HMS (helse, miljø og sikkerhet). Akkurat nå analyserer vi risiko- og sårbarhetsanalysene til ulike kommuner. Kjempeinteressant, sier masterstudent Susanne Larssen, til Stavanger Aftenblad.

Sammen med Christian Kuran, Veronica Hammer Krakevik og Julie G. Engebretsen går hun første året på det toårige masterstudiet i samfunnssikkerhet.

Anerkjent
– Dette studiet ble startet her i Stavanger, og vi lærer av dem som startet det. Det er stor tyngde i kunnskapen om samfunnssikkerhet på UiS, og dermed et anerkjent studium, sier Larssen til Aftenbladet.

Se hva masterstudentene svarte Stavanger Aftenblad på spørsmål om studiet og videre planer.

 

Justin Bieber_photo by Joe Bielawa Uploaded by MyCanon (Justin Bieber) via Wikimedia Commons

LÆRER SIKKERHET: Masterstudenter ved UiS drøfter alt fra sikkerheten rundt Justin Biebers konserter til sårbarhet rundt i kommune-Norge. (Faksimile fra aftenbladet.no 21. mars 2013)