MENY

Kan vi satse på seniorene?

I Norge i dag er det flere arbeidstakere over 50 år enn under. Den økende andelen eldre gjør at den yrkesaktive befolkningen får flere å forsørge i årene som kommer. Det er derfor ønskelig at arbeidstakere står i jobben så lenge som mulig. Egil Gabrielsen og Reidar Mykletun viser i denne monografien at det er sammenheng mellom leseferdigheter og pensjonsalder.

Gabrielsen og Mykletun har brukt data fra  den internasjonale kartleggingen av basisferdigheter i voksenbefolkningen, Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL), og analysert sammenhengen mellom leseferdighet, deltakelse i arbeidslivet og bakgrunnsvariabler som alder, kjønn, utdanningsnivå, deltakelse i kurs og etterutdanning, og vurdering av egen helsetilstand. De finner bl.a. at for aldersgruppen 41-65 år har voksne på det svakeste leseferdighetsnivå mer enn 12 ganger så høy risiko for å ikke være i arbeid sammenlignet med de flinkeste leserne og at leseferdighet har større betydning enn utdanningsnivå for om arbeidstakeren deltar i arbeidsstyrken.

Bestill monografien eller les et sammendrag av den her.