MENY

Kanonbra undervisning

Lærere kurses i hvordan de kan sprite opp naturfagtimene med camera obsura og potetkanoner. Slik skal ungdom fristes til å velge realfag i høyere utdanning.

Et trangt skolebudsjett er ingen unnskyldning for at naturfagtimene trenger å være kjedelige. Universitetslektor Inge Christ ved Universitetet i Stavanger brenner for naturfag i grunnskolen. Ved hjelp av plastrør og billige materialer lager han eksperimenter med futt og fres som får elever i alle aldre til å måpe. Men Christ kan ikke være i alle klasserom samtidig. Derfor jobber han hardt for å lære Rogalandslærerne å lage undervisning som engasjerer.

I to år har UiS deltatt i Commenius-prosjektet Teamwork, Training and Technolology for development of Key competences (Key TTT) sammen med kolleger fra Bulgaria, Polen, Italia og Tyrkia. Prosjektet har som mål å fremme god realfagsundervisning gjennom kreativ tilnærming og erfaringsbasert undervisning. Lokalt har Key TT vært organisert som et triangelprosjekt, der UiS, Vitenfabrikken/Jærmuséet i Sandnes har samarbeidet med skoler i Klepp og Stavanger.

Newtons lover i praksis
Vi møter universitetslektor Inge Christ på Vitenfabrikken i Sandnes. Han er travelt opptatt med siste og kanskje viktigste fase i Key TTT-prosjektet, nemlig implementeringen i skolen. Christ er omgitt av 30 lærere, som for anledningen er elever, som jobber iherdig med konstruksjoner basert på utdelte tegninger. Christ anslår at rundt halvparten av deltakerne som får ny inspirasjon til undervisningen sin er hans tidligere studenter fra UiS.

- Et camera obscura kan for eksempel lages av hvilken som helst mørk boks. Med et avløpsrør kan du lage en flott potetkanon. Og med enkle biler og raketter kan du vise både Newtons andre og tredje lov på en måte som alle forstår, forklarer Christ.

- Mange lærere føler seg usikre i disse fagene. Målet vårt er å senke terskelen og hjelpe til med å lage undervisningsopplegg som fungerer, basert på enkle prinsipper. Kort fortalt handler det om å gjøre ting omvendt, starte med eksperimentene og deretter ta teorien, sier han.

Teknologi og design
Espen Lunde ved Gosen skole i Stavanger er en av lærerne som har vært med på å utvikle prosjektet. Gjennom workshops med partnerne i samarbeidslandene har de utvekslet ideer. Snart tar han med seg de nye erfaringene tilbake til sin egen skole og arrangerer kursdag for kollgene. Alle skoler i Rogaland får dessuten tilsendt et hefte som viser hvordan de kan lage enkle og engasjerende gruppearbeid i klasserommene som pirrer nysgjerrigheten.

- Jeg har tro på at erfaringsbasert undervisning kan skape større faglig forståelse. Vi dekker kompetansemålene innen teknologi og design i praksis, samtidig som elevene får styrket samarbeidsevnene, sier Lunde.

Men undervisningen skal ikke bare være moro, den skal også gi resultater, understreker læreren.

- Oppfølgingen i etterkant er viktig. Vi skal ha fokus på læringseffekten hos elevene, sier han.