MENY

Kåre Olaussen om retninger i rommet

Professor Kåre Olaussen, NTNU, er foredragsholder i seminar i naturvitenskap torsdag 16. oktober.

Foredraget har tittelen: Nord – sør, øst – vest, opp – ned, … Kan det finnes flere retninger i rommet?

Seminaret finner sted torsdag 16. oktober kl. 14.15 i rom C 101, Kjølv Egelands hus.

Sammendrag: Som de fleste av oss kan observere daglig, har vårt univers plass til nøyaktig tre ortogonale retninger, dvs at vår verden er tredimensjonal (eventuelt firedimensjonal, hvis vi også teller med tidsretningen). Likevel finnes det mange ellers fornuftige mennesker som insisterer på at det må finnes flere retninger, hvis man bare leter grundig nok. Ulike kvalitative aspekter rundt dette noe sære synspunktet vil bli diskutert.

 Per A. Amundsen

Henning Knutsen