MENY

Karina Aase ny professor i sikkerhet

Karina Aase er tilsatt som professor i sikkerhet ved Institutt for helsefag ved UiS. Aase har pasientsikkerhet som sitt fagområde. Hun tiltrer i stillingen 1. juli 2008.

Aase er opprinnelig utdannet sivilingeniør ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) og doktor ingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun kommer fra stillingen som post doktor innen samfunnssikkerhet og endringsledelse ved
Universitetet i Stavanger, Det Samfunnsvitenskapelig Fakultet. 

Hennes forskningsområder er blant annet høyrisikoorganisasjoner, sikkerhet, erfaringsoverføring, organisatorisk læring, menneske-teknologi-organisasjon, organisasjonsutvikling, endringsprosesser, bruk av erfaringsdata og sosio-tekniske systemer.