MENY

Karrieredag med tilløp til køer

Det vrimlet av studenter under Karrieredagen, og det var tilløp til køer hos mange av de 42 bedriftene som var med i Tjodhallen og området rundt.

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger i løpet av dagen fra både bedrifter og studenter, sier Roger Alsaker, leder for INDØKS-foreningen som står bak Karrieredagen.

- Det er et gunstig tidspunkt å arrangere Karrieredagen om høsten fordi det ikke er så mange studenter som allerede har fått jobb, og muligheten for å få oppgaver er også større.

Det var første gang at INDØKS-studentene arrangerte Karrieredagen.

- Alt tyder på at det vil bli et årvisst arrangement, sier Roger Alsaker.

StatoilHydro og Aker Kværner var to av bedriftene som hadde stort besøk.

- StatoilHydro har allerede en bra posisjon blant studenter, sier personalkonsulent Vigdis Lund. – Men vi er til enhver tid opptatt av å bli enda bedre kjent. Derfor er vi her på Karrieredagen.

Sommerprogram

StatoilHydro tilbyr sommerjobber i vanlig drift, men har også flere tilbud.

- Vi har årlig et sommerprogram hvor studentene er med i tverrfaglige team og løser aktuelle oppgaver for StatoilHydro. Studentene er inne i åtte uker og avslutter med å presentere oppgavene på et seminar. Rundt 80 studenter er med på 20 delprosjekter.

De 80 studentene er fordelt til Trondheim, Stavanger, Bergen, Oslo, Kårstø og Mongstad og har 3-årig bachelorutdanning som bakgrunn.

- For StatoilHydro er UiS et attraktivt rekrutteringssted, og det gjelder ikke bare petroleumsstudenter, men også studenter innen IKT og økonomi, sier Vigdis Lund mens hun snakker med Ovwigho Efe Fra Nigeria.

- Jeg er absolutt interessert i en fremtid i Statoil og ønsker å forhøre meg om mulighetene, sier Ovwigho som første års student på det internasjonale masterstudiet i Petroleum Engineering.

Aker Kværner er en av hovedsponsorene under Karrieredagen og hadde nærmere 30 personer tilstede på standen i løpet av dagen.

- Aker Kværner er representert ved ni selskaper på Karrieredagen, sier HR-rådgiver Cecilie Korsvold.

500 nye

- Det er et klart mål å knytte kontakter med UiS-studentene. 20. oktober lanserer vi en rekrutteringskampanje etter som Aker Kværner trenger 500 ny medarbeidere. Vår markedsføring på UiS er et ledd i denne kampanjen, og vi trenger både nyutdannede og erfarne nye medarbeidere.

- I utgangspunktet er UiS-studenter attraktive for oss, og Aker Kværner har vært med på rekrutteringsarrangementer som dette i mange år, og vi kan tilby kandidatoppgaver og trainee-ordninger i tillegg til faste stillinger.

- Karrieredagen er interessant fordi vi møter bedriftene og får høre mer om hva de står for, sier Emir Causevic på bachelorstudiet i digital styring og kommunikasjon. - For meg er Aker Kværner aktuell fordi selskapet trenger også studenter i elektroteknikk og ikke bare innen petroleum.

Aker Kværner hadde også en bedriftspresentasjon under Karrieredagen.