MENY

KD opprettholder vedtak om avskjed

Kunnskapsdepartementet opprettholder UiS’ vedtak om å avskjedige professor Nils Rune Langeland.

I sitt møte den 24. november 2017 fant styrets ansettelsesutvalg ved UiS at det var grunnlag for avskjed av professoren etter paragraf 26 b, c og d i statsansatteloven.

Vedtaket ble påklaget til Kunnskapsdepartementet, som nå har behandlet saken. De konkluderte med å opprettholde UiS sitt vedtak.

– Vi tar beslutningen fra Kunnskapsdepartementet til etterretning. Dette betyr at Langeland ikke lenger arbeider på UiS, sier rektor Marit Boyesen.

Vedtaket i KD kan ikke påklages.