MENY

Kielland – ideologisk forbilde i DDR

Alexander L. Kiellands bøker ble solgt som kiosklitteratur i det gamle Øst-Tyskland. Sammen med Ibsen, Bjørnson og Lie var han en del av den ideologiske folke-opplysningen i DDR.

Førsteamanuensis Benedikt Jager ved Institutt for kultur- og språkvitenskap har forsket på norsk litteratur som ble gitt ut i Øst-Tyskland.

Totalt har han funnet 82 norske utgivelser i de statlige arkivene, som etter Berlinmurens fall er tilgjengelige for offentligheten. Han er en av få som har sett nærmere på materialet, som strekker seg fra 1950-tallet til 1990.

– Før en bok var klar for østtyske lesere, måtte den gjennom en grundig sensurprosess. Hver bok måtte ha to sensuruttalelser, en fra forlaget og en fra departementshold. I DDR var man opptatt av å fremheve arbeidernes liv. Derfor ble blant annet skjønnlitteratur som beskrev hverdagen i jordbruket prioritert, men tekstene ble først godkjent for utgivelse etter at bøndenes fagforening hadde kommet med en høringsuttalelse. Tilsvarende retningslinjer gjaldt når for eksempel militæret ble omtalt, forklarer Jager.

Kielland på riktig vei
Det gjaldt å finne litteratur som kunne bygge opp under den østtyske kommunistiske ideologien. Stavangers store dikter Alexander L. Kielland var en av dem som ble funnet riktige for østtyske lesere. Fire av bøkene hans ble gitt ut i DDR: Garman & Worse, Skipper Worse, Else, samt debutverket Noveletter.

– Kielland belyser problemstillinger i samfunnet fra flere synsvinkler og var en samfunnsskeptiker. Derfor passet han godt inn. Man tenkte nok også at han ideologisk sett var på vei dit DDR hadde kjempet seg til, og at han var en kime til dem selv. Dette skaper en legitimitet som sier «vi har videreført det arbeidet som de beste i andre kulturer startet», mener Jager og fortsetter:

– I sensurmaterialet ble forfatterne målt opp mot sin egen historie. Hos Kielland som person fremheves det at han, til tross for sin bohemaktige tilværelse, ideologisk sett var på riktig vei. Det nevnes også at presset fra hans samfunnskretser etter hvert ble så stort at han endte opp som embetsmann.

Kiosklitteratur
Kielland ble, i likhet med en annen nordmann, Johan Bojer, gitt ut på Berlin-forlaget Verlag Volk und Welt i serien Roman-Zeitung, hvor det ukentlig ble lansert bøker fra hele verden. Litteraturen kom ut i hefteform og ble solgt på jernbanestasjoner og i kiosker.

Totalt besto serien av over 500 utgivelser i et gjennom-snittlig opplag på 91.000 eksemplarer. Den solgte samlet sett i hele 45,5 millioner eksemplarer.

– Litteraturen ble planlagt i et pedagogisk øyemed og skulle fremstå som et ønskebilde av Øst-Tyskland. Derfor var det viktig at den nådde ut til flere målgrupper, også de som normalt ikke leste.

– Bøkene fra denne perioden må ellers ses i sammenheng med landets materielle tilstand. Folks reisemuligheter var begrenset, men lesing hadde en høy stjerne, og bøkene kostet bare noen få skilling. All utenlandsk litteratur hadde derfor en sterk stilling blant folk.

Når det gjelder den norske litteraturen, domineres den tidlige DDR-perioden av de kritiske realistene og den moderne gjennombruddslitteraturen. Jager ser ellers en klar tendens til at forfattere med kommunistisk holdning ble prioritert i det tidlige DDR. Dette gjelder Nordahl Grieg og Rudolf Nielsen, men også Øivind Bolstad, som i dag er nokså ukjent her hjemme.

Hamsun uaktuell
– Jonas Lie var større enn Kielland i DDR. Mange av Lies bøker ble oversatt, noe som overrasker meg, siden Lie nærmest er glemt her hjemme i Norge. Alt som kunne lukte av nasjonalsosialisme var helt utelukket, og det ble ikke skilt mellom forfatter og person.

– Derfor ble Knut Hamsuns bøker, på grunn av hans nasjonalsosialistiske sympatier, først tilgjengelige i 1976. Det var etter at Pan og Sult kom på det sovjetiske bokmarkedet noen år tidligere. I vest ble han imidlertid utgitt og lest igjen allerede i 1949,
sier Jager.

Andre norske forfattere som ble utgitt i årene før murens fall, var Knut Faldbakken, Johan Borgen og Sigurd Hoel. To av Aksel Sandemoses bøker ble gitt ut, men hans betraktninger om psykoanalyse ble dysset ned.

Sigmund Freud ble nemlig ansett som borgerlig og dekadent og ble først tilgjengelig i landet i 1982 med boken Trauer und Melancholie. De vesttyske leserne kunne, i motstetning til østtyskerne, kaste seg over Jens Bjørneboes Uten en tråd og Haiene.

– Sammenblandingen av ideologi og litterær kvalitet var alltid der, men balansen varierte. Plutselig kunne en bok bli gitt ut, som tidligere ville blitt stoppet i sensuren.

Kampen tapt
I starten vokste sensurmaterialet gradvis, før sensuren begynte å komme på gli tidlig i 1980-årene. Mot slutten av tiåret er det tydelig at systemet står for fall. Den ideologiske kampen er tapt.

Jager legger til at sensurproblematikken, med sitt fyldige arkivmateriale, gir en god dokumentasjon av østtysk litteratur.

– Hendte det at myndighetene gjorde endringer i tekstene?

– Så vidt jeg vet skjedde det aldri med noen av de norske forfatterne, men derimot med den svenske forfatteren Sara Lidmann, riktignok etter at hun selv godkjente dette. Det var her snakk om en diskusjon om Stalin som myndighetene likte dårlig, forteller Jager.

Lange etterord
Myndighetene måtte forsikre seg om at folk leste bøkene «riktig». Derfor kunne de oversatte utgivelsene gjerne være utstyrt med etterord på rundt 35 sider. Jo mer problematisk teksten var, desto lengre var etterordene.

– Etterordene var rettet mot de med høyere utdanning og hadde til hensikt å begrense meningspotensialet. Lengden er iøynefallende sett i sammenheng med landets papirmangel. Og hvem leser etterord på 35 sider, undrer Jager.

I løpet av 40 år ble det kun gitt ut tre norske barnebøker i DDR. Ikke engang Torbjørn Egners populære tanntroll Karius og Baktus, som ble trykket opp i ni opplag i Vest-Tyskland, fantes på markedet.

– Norsk barnelitteratur er nærmest fraværende på grunn av mangel på valuta til å kjøpe dyre, utenlandske lisenser. Dette var med på å påvirke utvalget. Men DDR hadde veldig gode barnebøker selv, sier Jager.

Tekst: Thomas Bore Olsen
Foto: Elisabeth Tønnessen